Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Edvīns DainisPublicēta: 10. Feb (2021)

ĀTRUMA LIEGUMS ŪDENS TRANSPORTAM GAUJAS LEJTECĒ UN KUĢOJAMĀS ZONAS IZVEIDE
Iniciatīva tiks iesniegta Carnikavas novada domē

1'500
327
Jau parakstījuši 327
1'173

Ir jāievieš ātruma ierobežojums ūdens transportam Gaujas lejtecē, sākot no Tallinas šosejas tilta līdz ietekai jūrā – 14 km/h (8 mezgli). Noteikt un marķēt ar bojām ūdensceļu, izvietojot to ūdens transportam upes vidū.

Līdz ar šo regulējumu, marķējumu un informatīviem paziņojumiem ūdens malā ir jāievieš arī regulāra Carnikavas pašvaldības policijas kontrole, jāinformē vietējo kuteru piestātne un sabiedrība, izvietojot tam paredzētajās vietās informāciju par jaunajiem ierobežojumiem. Marķējums nozīmētu boju apzīmējumu ceļam, par kuru var brīvi pārvietoties ūdens transports, neradot bīstamas situācijas citām personām.

Patlaban no nekontrolētas motorlaivu kustības šajā rajonā īpaši vasaras sezonā ļoti cieš atpūtnieki, makšķerētāji un peldētāji. Bieži ir gadījumi, kad liela izmēra kuteri lielā ātrumā peld tuvu cilvēkiem, kas tobrīd peldas. Makšķerniekiem tiek bojāts inventārs. Braucot lielā ātrumā, tiek ierautas un samudžinātas makšķerauklas; citkārt makšķerēšanas inventārs pat tiek ierauts ūdenī un pazaudēts. Šīs situācijas rada liekus konfliktus un bīstamību uz ūdens. Ieviešot un kontrolējot šo ierobežojumu, ūdens transportam būtu vieglāk pamanīt pārējos ūdens tilpnes "lietotājus", un gan citi cilvēki, gan laivu braucēji spēs laikus pārvietoties drošā attālumā. Un makšķernieki spēs laikus pārvietot savu inventāru, lai tas netiktu bojāts.