Pārstāvis: Jānis GaigalsPublicēta: 09. Jan

NEMAKSĀ PAR TO, KAS NAV DARĪTS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
538
Jau parakstījuši 538
9'462

Vēlos novērst iespēju negodprātīgiem māju apsaimniekotājiem iekasēt naudu par māju pārvaldīšanu, neveicot paredzētos darbus, taču piesavinoties iekasētos līdzekļus.

Tāpēc aicinu veikt grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, paredzot, ka dzīvokļu īpašnieku kopībai ir tiesības pieņemt lēmumus par maksājumu apjomu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem šādos gadījumos: 1. ja mājas apsaimniekotājs nesniedz pieprasīto informāciju; 2. ja netiek veikti tāmē paredzētie darbi; 3. ja gada pārskatā netiek uzrādīti veiktie darbi, to izmaksas un veikšanas laiks; 4. ja netiek uzrādīti veiktos darbus pamatojoši dokumenti.

Šādi tiks nodrošinātas dzīvokļu īpašnieku tiesības maksāt tikai par tiem māju apsaimniekotāju darbiem, kas faktiski ir veikti un ir pamatoti ar veikto darbu pamatojošiem dokumentiem. Šādi tiks nodrošināta arī vienota tiesību prakse un tiks atvieglots tiesu darbs. Pašlaik nereti ir gadījumi, kad māju pārvaldīšanas darbu tāmē tiek paredzēti visdažādākie darbi, piemēram, sanitārā apkope, komunikāciju tehniskā apkope un kārtējais remonts, dažādi apsekošanas darbi, energoefektivitātes pasākumi, dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbi, taču faktiski šie darbi tiek veikti daļēji vai vispār netiek veikti. Un kaut kur pazūd iekasētie līdzekļi ārkārtas gadījumiem. Gada atskaites tiek sniegtas formāli, neuzrādot veikto darbu pamatojošos dokumentus. Tiek ignorēti dzīvokļu īpašnieku pieprasītās informācijas lūgumi. Arī Valsts kontrole savulaik ir konstatējusi, ka praksē pastāv situācijas, kurās pārvaldnieks nenodod dzīvokļu īpašniekiem neizlietoto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu. Tiesu prakse ir atšķirīga. Ir gadījumi, kad vienā un tajā pašā situācijā dažādas tiesas pieņem galēji atšķirīgus spriedumus. Dzīvokļu īpašnieki ir neaizsargāti pret negodprātīgu namu pārvaldnieku uzņēmumu juristiem, kuri tiek uzturēti par pašu dzīvokļu īpašnieku naudu.