Pārstāvis: Aleksejs RomanovsPublicēta: 05. Apr (2022)

ATBALSTĪT STUDĒJOŠOS JAUNIEŠUS AR INVALIDITĀTI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'726
Jau parakstījuši 2'726
7'274

Aicinu atbalstīt jauniešu ar invaliditāti iespējas iegūt pirmo augstāko izglītību.

Šim mērķim ir nepieciešams studējošai personai ar invaliditāti a) studiju laikā saglabāt piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta un b) segt studiju izmaksas no valsts budžeta. Tieši studiju izmaksas ir jauniešiem un to ģimenēm liels slogs un kavēklis izšķirties par labu augstākajai izglītībai. Šim atbalstam varētu noteikt arī vecuma slieksni, piemēram, līdz 24 gadu vecumam. Jāņem vērā, ka diemžēl nav jau nemaz tik daudz jauniešu ar invaliditāti, kuri grib un var studēt. Līdz ar to šī vairāk būtu labas gribas izpausme, nevis izmaksas no valsts puses. Un, protams, līdz ar to arī labs pamudinājums jauniešiem ar invaliditāti tomēr apsvērt augstākās izglītības iespējas.

No tā ieguvēji būs ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti, paši šie jaunieši un, jauniešiem ar invaliditāti iegūstot augstāko izglītību un līdz ar to arī iespēju pilnvērtīgāk iekļauties darba tirgū – arī sabiedrība kopumā.