Pārstāvis: Jānis KuzinsPublicēta: 06. Apr (2016)

PALIELINĀT MINIMĀLO DARBA ALGU LĪDZ 500 EIRO MĒNESĪ UN DIVKĀRŠOT NEAPLIEKAMO MINIMUMU.
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'211
Jau parakstījuši 4'211
5'789

Palielināt minimālo darba algu līdz 500 EUR mēnesī un divkāršot neapliekamo minimumu (vispārējais neapliekamais minimums bez atvieglojumiem ir 75 EUR mēnēsī, tiek piedāvāts paaugstināt līdz 150 EUR mēnesī), sasniedzot citu Baltijas valstu neapliekamā minimuma līmeni. Lai sasniegtu vismaz Lietuvas un Igaunijas neapliekamā minimuma līmeni ir jādivkāršo neapliekamais minimums visām sabiedrības grupām. Tagad Latvijā gadā neapliekamais minimums tagad ir 900 EUR, bet Igaunijā 1848 EUR, savukārt Vācijā 8354 EUR gadā. Gan OECD, kurā Latvija vēlās iestāties, gan Eiropas Komisija un Tiesībsargs savos gada ziņojumos ir norādījusi, ka Latvija nepilda savas starptautiskās saistības, kuras uzņēmās parakstot Eiropas Sociālo hartu un Eiropas Pamattiesību hartu, visas šīs organizācijas norāda uz sociālo nevienlīdzību, zemo minimālo algu un neapliekamo minimumu.

Veikt Grozījumus likumā "Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli", Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos, palielinot minimālo darba algu līdz 500 EUR mēnesī un divkāršojot neapliekamo minimumu visām iedzīvotāju grupām (vispārējais neapliekamais minimums bez atvieglojumiem ir 75 EUR mēnēsī, tiek piedāvāts paaugstināt līdz 150 EUR mēnesī). Iedzīvotājiem palielinoties algām, valsts budžets tikai iegūs, jo iedzīvotāji spēs tērēt vairāk, sekojoši budžeta ienākumi no citiem nodokļiem tika pieaugs, valstij arī jāuzņemās atbildība par tām iedzīvotāju grupām, kas ir iestiguši parādos, jādod iespēja iedzīvotājiem pelnīt vairāk, lai atrāk atbrīvotos parādiem un jādara viss, lai iedīvotājiem būtu interese maksāt nodokļus un strādāt Latvijā. Valdība jau sāk runāt, ka OECD nav pašmērķis, lai nevajadzētu pārdalīt budžetu un samazināt piemēram Valsts ieņēmumu dienesta vai citus administratīvos izdevumus par labu sociālajam budžetam, tādejādi izpildot gan esošās saistības pret Eiropas Savienību, gan solījumus OECD un samazināt sociālo spriedzi.

Divkāršojot neapliekamo minimumu visām sabiedrības grupām, gan invalīdiem, bērniem, gan pensionāriem un strādājošajiem pieaugs iedzīvotāju labklājība, uzņēmējdarbības vide un pirktspēja, attīstīsies ekonomika. Paaugstinot minimālo darba algu tiks atbalstīti zemāk apmaksātie strādājošie un Latvijas ekonomika tikai iegūs gan nodokļu ziņā, gan ekonomikas attīstības ziņā, dodot iespēju Latvijai attīstīties, kā progresīvai un sociāli atbildīgai Eiropas valstij. Kā arī Latvija būs izpildījusi OECD pieprasītās sociālās pārmaiņas, lai kļūtu par tas dalībvalsti.

Iniciatīvas jaunumi

Minimālā alga ir strauji jāpalielina12. Mar (2019)

“Ja atskaita nodokļus, šobrīd valstī noteiktā minimāla alga 430 eiro ir zem oficiālā nabadzības riska sliekšņa,” šā mēneša sākumā Saeimas Cilvēktiesību komisijā paziņoja tiesībsargs Juris Jansons, ziņo TV3. Viņš uzskata, ka minimāla alga būtu strauji jāpalielina.

Tas sasaucas vismaz ar pāris ManaBalss platformā virzītajām iniciatīvām – „Palielināt minimālo darba algu līdz 500 eiro mēnesī un divkāršot neapliekamo minimumu” un „par garantētu minimālo ienākumu virs nabadzības sliekšņa 330 EUR”.

“Manuprāt, 21. gadsimtā sociāli atbildīgā valstī, kāda saskaņā ar Satversmi ir Latvija, tas nav pieļaujami. Ir jābūt tādam mehānismam, lai ienākumi, kas no minimālas algas paliek uz rokas, nodrošina cilvēka cienīgu eksistenci,” deputātiem uzsvēra Jansons.

J. Jansons akcentēja, ka arī minimālo algu saņemošam cilvēkam “ir jānodrošina mājoklis, izglītība, kādi kultūras pasākumi un, protams, veselības aprūpes pieejamība.” Savukārt Latvijas kā sociāla atbildīga valsts pienākums ir cilvēkam palīdzēt pilnveidoties un attīstīties.

Savukārt iniciatīvas „Palielināt minimālo darba algu līdz 500 eiro mēnesī un divkāršot neapliekamo minimumu” autors J. Kuzins ManaBalss komentē, ka šis patlaban ir sabiedrībā tiešām aktualizējams jautājums, kas jāvirza arī likumdošanas maiņas virzienā. Jo „500 EUR šobrīd ir reāls cipars”, par šāda politiskā lēmuma iespēju saka autors.

Viņš arī norāda uz Vācijas Ekonomisko un sociālo pētījumu institūta (WSI) 2019. gada marta ziņojumu par minimālo algu situāciju Eiropā. Tajā secināts, ka ES valstīs 2019. gada sākumā vidējās algas pieauguma mediāna ir 4,8% attiecībā pret gadu iepriekš un ka minimālās algas pieauguma tendence pēdējā laikā ir straujāka. Liela daļa no ietekmes uz ES kopējiem datiem nāk tieši no minimālās algas pieauguma tieši Austrumeiropā, kā arī no centieniem pēc pastāvīga un strukturāla minimālās algas pieauguma Spānijā.

Pieaugs arī minimālās algas jautājuma nozīme diskusijā par sociālās Eiropas konceptu. WSI paredz, ka tam būs būtiska loma maijā gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās. Vācijas valdība jau ir norādījusi, ka viena no tās prioritātēm ES Padomes prezidentūrā 2020. gada otrajā pusē būs principu izstrāde vienotai ES līmeņa minimālās algas politikai.

Avots: skaties.lv; ManaBalss.lv

AUTORS: MANA BALSS