Pārstāvis: Vjačeslavs SmoļinsPublicēta: 02. Dec (2020)

PAR AMNESTIJAS LIKUMA NEPIECIEŠAMĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
311
Jau parakstījuši 311
9'689

Ar šo iniciatīvu vēlamies risināt ilgstošās problēmas Latvijas cietumos. Piemēram, cietumu pārapdzīvotību, cilvēktiesību nodrošināšanu ieslodzījuma vietās un arī nodarbinātības trūkumu. Patlaban ir arī ar infekciju izplatību saistītās problēmas.

Tāpēc piedāvājam izstrādāt likumprojektu un izsludināt amnestiju, paredzot atbrīvot no ieslodzījuma noteiktu kategoriju ieslodzītos. Piemēram, pirmoreiz sodītos, sodītos par mazāk smagu noziegumu izdarīšanu, grūtnieces vai/un sievietes ar apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu, gados vecākus ieslodzītos un nepilngadīgos. Papildus kritēriji varētu būt sociālās bīstamības novērtējums, gatavība segt (atlīdzināt) nodarīto kaitējumu u.c.

Sabiedrība tā iegūtu gan sev tuvos cilvēkus mājās, gan netiktu tērēta sabiedrības nauda tik daudzu ieslodzīto uzturēšanai, gan arī tas mazinātu cilvēktiesību pārkāpumu risku un izrietošo kompensāciju izmaksāšanu no valsts puses. Šādi tiktu stiprināts tiesiskums un izrādīta arī sabiedrības gatavība piedot.