Pārstāvis: Jānis KreilisPublicēta: 12. Jan

PAR DEPOZĪTA SISTĒMAS IEVIEŠANU ELEKTRONISKAJĀM CIGARETĒM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
571
Jau parakstījuši 571
9'429

Aicinu ieviest depozīta sistēmu elektroniskajām cigaretēm un uzlikt par pienākumu e-cigarešu ražotājiem iesaistīties strauji augošā smago metālu un mikroplasmasas piesārņojuma problēmas risināšanā. Latvijas dabā ik gadu nepārstrādātas nonāk aptuveni 360 tonnas e-cigarešu. Otrreizējai pārstrādei un resursu atgriešanai aprites ekonomikā no šī apjoma šobrīd nonāk praktiski 0%. Elektronisko cigarešu nonākšana dabā un faktiski neesoša to savākšana izraisa toksisku vides piesārņojumu, apdraud dzīvnieku veselību un izšķiež otrreizēji izmantojamus resursus. Ieviešot depozīta sistēmu, būtu iespējams veicināt atbildīgu produkta dzīves cikla pārvaldību, samazināt negatīvo ietekmi uz vidi un uzlabot atkritumu savākšanas un pārstrādes efektivitāti.

Depozīta sistēmas ieviešana elektroniskajām cigaretēm varētu tikt īstenota, pamatojoties uz līdzīgiem principiem, kas tiek izmantoti depozīta sistēmās pudeļu atkritumiem. Depozīta sistēmas jau sekmīgi darbojas vairākās valstīs un ir pierādījušas savu efektivitāti atkritumu samazināšanā un pārstrādāšanas veicināšanā. Depozīta apmērs elektroniskajām cigaretēm varētu būt fiksēts, un to noteiktu valsts vai atkritumu pārvaldības uzņēmumi. Atgriešanas process būtu vienkāršs, ļaujot patērētājiem nodot izlietotas elektroniskās cigaretes specializētos savākšanas punktos un saņemt atpakaļ depozītu. Turklāt Latvijā jau šobrīd ir radīts tehnoloģiskais risinājums, kas var nodrošināt šis sistēmas ieviešanu un efektīvu darbību nekavējoties.

Ar depozīta sistēmas ieviešanu elektroniskajām cigaretēm, sabiedrība iegūtu sekojošo. 1. Samazinātu vides piesārņojumu. Jo mazāk elektronisko cigarešu un to komponentu nonāktu atkritumos, jo mazāk vidē nokļūtu toksiskas vielas. 2. Samazinātus riskus cilvēka veselībai, jo, nenonākot vidē, tiek samazināta potenciālā cilvēka saskare ar toksiskām vielām. 3. Ekonomisko ilgtspēju. Efektīva atkritumu savākšana un pārstrāde samazinās atkritumu pārstrādes un attīrīšanas izmaksas, kā arī radītu jaunas darba vietas atkritumu pārstrādes nozarē. 4. Resursu apguvi un atkārotu izmantošanu. Ļaujot elektronisko cigarešu komponentēm atgriezties aprites ekonomikā, tiktu panākts nulles atkritumu risinājums, tā samazinot nepieciešamību pēc jauniem materiāliem un enerģijas, kas vajadzīga to ražošanai.

Iniciatīvas jaunumi

"Saltiņu" nedienas turpināsies, kamēr mērs nebūs pilns05. Feb

"Esam atteikušies no plastmasas vates kociņiem, pudeļu korķīši nu ir droši piesaitēti pudelēm, bet vienlaikus nav ne noteikta taras punkta, ne likuma, kas regulētu, lai šie mazie plast­masas sīkumi nenonāk mežmalā vai kādam meža zvēram vēderā. Tas, saprotams, līdz brīdim, kad pasaulei mērs būs pilns," par mūsdienu smēķēšanas paradumiem un saistītām problēmām Cēsu un Vidzemes ziņu portālā "Druva" raksta Anna Kola.

Tas sasaucas ar iniciatīvu "Par depozīta sistēmas ieviešanu elektroniskajām cigaretēm", kas prasa ieviest depozīta sistēmu elektroniskajām cigaretēm un uzlikt par pienākumu e-cigarešu ražotājiem iesaistīties strauji augošā smago metālu un mikroplasmasas piesārņojuma problēmas risināšanā.

Iepazīsties ar "Druvas" rakstu un padalies arī ar šo iniciatīvu sociālajos tīklos!

Seko ManaBalss.lv ziņām arī Facebook!

Un, kā jau vienmēr uzsveram pie katras ManaBalss.lv ziņas, – apsver savu atbalstu ManaBalss.lv autoru jaunākajām iniciatīvām!

_______________________________________

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Kopš 2011. gada ar 71 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītu likumu ap ManaBalss platformu ir izveidojusies pasaules mērogā unikāli sekmīga pilsoniskās līdzdalības ekosistēma.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un iesaistīto pušu uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam salīdzinoši ir pat ļoti liela atsaucība, un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji. Tomēr dažām idejām patīk stiept gumiju, un noturīga to pārstāvniecība prasa laiku.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī iespēju atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu!

AUTORS: MANA BALSS