Pārstāvis: Biedrība "Līdzās Izglītotai Sabiedrībai"Publicēta: 02. Mar

PAR IKŠĶILES NOVADA ATJAUNOŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
3'634
Jau parakstījuši 3'634
6'366

Saeima tuvākajā laikā – 2024. gada martā – uzsāks darbu pie grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Tas dod iespēju iesniegt likumdevējam iniciatīvas un priekšlikumus. Tāpēc mēs nevaram stāvēt malā un iesaistāmies administratīvi teritoriālās reformas (ATR) kļūdu labošanā. Ikšķiles novads bija viens no pirmajiem Latvijas novadiem, kas skaļi un neatlaidīgi iestājās pret nepamatotu ATR un tās neatbilstībām, dialoga neesamību ar vietējam kopienām un pret politiski uzspiestu reformu.

Vēsturnieki Ikšķili uzskata par vietu, kur sākās Latvija gandrīz pirms tūkstoš gadiem. Ikšķiles novadu izveidoja 2004. gada 24. maijā. No tā brīža sākās novada un Ikšķiles pilsētas attīstība un strauja izaugsme. Iedzīvotāju skaits šajos gados ir gandrīz dubultojies. Tas ir noticis, pateicoties aktīvajiem novada iedzīvotājiem, kas veidoja savu novadu sev, saviem bērniem un kaimiņiem, kā arī vēlēja sava novada vadību un paši noteica novada attīstības virzienu. Ikšķiles novads bija viens no retajiem novadiem, kas finansiāli atbalstīja citas pašvaldības ar iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Novadā dzimstība bija lielāka par mirstību, izglītības iestādēs audzēkņu skaits auga, un tika attīstīta novada infrastruktūra, labiekārtojot teritoriju, asfaltējot ielas, centralizējot kanalizāciju un ūdens apgādi, atbalstot uzņēmējus, būvējot bērnudārzus un skolas, atbalstot pedagogus un rūpējoties par senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šogad Ikšķiles novads svinētu 20 gadu pastāvēšanas un attīstības jubileju, bet ATR rezultātā, pretēji Ikšķiles novada iedzīvotāju vēlmēm, 2021. gadā novads tika pievienots Ogres novadam, atgriežot novadu atpakaļ PSRS laika plānojumā, kad bija Ogres rajons, un visa attīstība, pakalpojumi un aktivitātes notika rajona centrā. Ar to arī beidzās novadā uzņemtais attīstības temps, un vide stagnē (veidojas nomales efekts). To sajūt praktiski ikviens bijušā novada iedzīvotājs. Sākoties ATR, bijusī Ikšķiles novada dome pieņēma lēmumu organizēt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli. Neskatoties uz faktu, ka VARAM ministrs šo aptauju aizliedza, pašvaldība, balstoties uz Latvijas Satversmi un Eiropas pašvaldību hartu, aptauju noorganizēja. Novada iedzīvotāji bija aktīvi! Ikšķiles aptaujā piedalījās 3299 Ikšķiles novada iedzīvotāji, un par Ikšķiles novada saglabāšanu bija 3248 iedzīvotāji (98,45%). Šie aptaujas rezultāti bija vērā ņemami un leģitīmi, jo aptaujā piedalījušos skaits bija 66,57% no 2018. gada 13. Saeimas vēlēšanās balsojušajiem novada iedzīvotājiem. Tomēr Latvijas valdība un 13. Saeimas deputāti Ikšķiles novada un daudzu Latvijas bijušo novadu iedzīvotājus negribēja sadzirdēt. Pretēji novadu iedzīvotāju vēlmēm, pretēji Latvijas zinātnieku, tai skaitā 2019. gada 4. novembra Latvijas Zinātņu akadēmijas ekspertu konsilija ziņojumā norādītajam, ka ATR nesasniegs reformas mērķi, bet radīs virkni problēmu un iespējams regresu, 13. Saeima pieņēma un bijušais valsts prezidents E. Levits, pasakot gan, ka ATR likums ir brāķis, tomēr Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (ATR likumu) izsludināja. Daudzi novadi griezās Satversmes tiesā, bet maz ko panāca, jo Satversmes tiesa norādīja, ka virkne normatīvo aktu vēl nav pieņemti, tāpēc pirms reformas pabeigšanas nav iespējams visu izvērtēt. Un Satversmes tiesa norādīja (lieta Nr.2020-37-0106), ka atbildība par reformas pilnīgu pabeigšanu un iznākumu gulstas visupirms uz Saeimu un Ministru kabinetu. Ar šo iniciatīvu ierosinām 14. Saeimai ņemt vērā iedzīvotāju un vietējo kopienu balsojumus un aptaujas, Eiropas pašvaldību hartu un LR Satversmi, Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa ieteikumus un Latvijas zinātnieku viedokļus un labot ATR kļūdu.

Tā mēs iegūsim atjaunotu IKŠĶILES NOVADU administratīvajās robežās, kādas tās bija līdz 2021. gada 30. jūnijam, atdalot to no Ogres novada, izveidojot atsevišķu, pilnvērtīgi attīstīties spējīgu un uz iedzīvotāju labklājību vērstu novadu ar savu pašvaldību.