Iniciatīva ir izskatīta Saeimā un nav apstiprināta

Pārstāvis: Biedrība "Gods kalpot Latvijai"Publicēta: 04. Jun (2015)

PAR IZDIENAS PENSIJU NOTEIKŠANU ARĪ PAŠVALDĪBAS POLICISTIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'320
Jau parakstījuši 2'320
7'680

Ar šo iniciatīvu vēlamies panākt vienlīdzīgu attieksmi pret pašvaldību policistiem, lai arī viņiem, līdzīgi kā valsts policijas darbiniekiem, tiek piešķirtas un izmaksātas izdienas pensijas.

Piedāvājam Saeimai pieņemt Pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensiju likumu, kurā būtu noteikta kārtība izdienas pensiju piešķiršanā, aprēķināšanā un izmaksā. Šim regulējumam jābūt līdzvērtīgam gan Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, gan arī pašvaldības policijas amatpersonām. Izdienas pensijas piedāvājam izmaksāt no valsts pamatbudžeta dotācijas, kas arī šobrīd paredzēta šim mērķim. Šobrīd pašvaldības policijas darbinieki veic likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, kas ir līdzvērtīgi Valsts policijas Kārtības policijas veicamajiem pienākumiem, bet pašvaldības policijas darbiniekiem nav tiesības pēc noteikta vecuma sasniegšanas, pretendēt uz izdienas pensijas saņemšanu. Ar šo iniciatīvu vēlamies tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem par vienādu darbu noteikt vienādas sociālās garantijas un ieviest pašvaldības policistiem izdienas pensiju sistēmu.

Nosakot izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību pašvaldības policistiem, sabiedrībai būs būtiski ieguvumi: (1) Tiks novērsta nevienlīdzība un ieviesta vienāda pieeja policistiem neatkarīgi no pakļautības formas; (2) Tiks iedzīvināts Valsts pārvaldes likuma 6. pantā noteiktais Valsts pārvaldes vienotības princips (3) Tiks radīta papildus iespēja pašvaldības policijas darbā iersaistīt augsti profesionālus speciālistus; (4) Tiks paaugstināta pašvaldības policijas darba kapacitāte; (5) Tiks nodrošināti iztikas līdzekļi tiem bijušajiem pašvaldības policistiem, kas veselības apsvērumu dēļ nevar turpināt strādāt policijā līdz vecuma pensijas sasniegšanai. (6) Sabiedrība kopumā iegūs lielāku drošības sajūtu, mazināsies pārkāpumu skaits, jo arī pašvaldības policijā strādās labākie savas jomas profesionāļi.

Pievienots dokuments

Likuma_projekts.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Aicinājums iestāties par iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās un parakstīt iniciatīvu "Atveram pašvaldības!"30. Oct (2020)

Tā kā esi parakstījis šo pašvaldības dzīves iniciatīvu, uzrunājam Tevi ar aicinājumu atbalstīt patiesi spēcīgas un efektīvas kolektīvo iesniegumu sistēmas izveidi Latvijas pašvaldībās!

Organizācija ManaBalss kopā ar četrām citām NVO ir publicējusi iniciatīvu "Atveram pašvaldības!" un aicina arī Tevi to parakstīt un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos.

Lūdzam iepazīties arī ar iniciatīvas pielikumā izklāstītajiem apsvērumiem, kāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums un nepieciešams risinājums.

Ja atbalsti iniciatīvu "Atveram pašvaldības!", tad dalies ar to Facebook u.c. sociālajos tīklos!

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Muitnieki par izdienas pensijām vēl ir cerīgi22. Oct (2020)

Pēc valdības un Saeimas lēmuma, ka izdienas pensiju sistēma valstī ir nopietni jāpārvērtē, šeit no ManaBalss komandas puses sniedzam informāciju par divu iniciatīvu statusu, kas ir tieši saistītas ar šo jautājumu.

ziņojām iepriekš , ir pieņemts lēmums kolektīvo iesniegumu "Par izdienas pensiju noteikšanu arī pašvaldības policistiem" turpmāk politiskajā dienaskārtībā vairs nevirzīt. Līdz ar to vairākus gadus izskatīšanas procesā bijusī iniciatīva nav apstiprināta.

Izrietoši jautājām arī otras iniciatīvas – "Par izdienas pensiju noteikšanu arī finanšu, muitas policistiem un muitniekiem" – autoriem par viņu vērtējumu – kāds ir šīs iniciatīvas statuss.

"Mēs pagaidām neesam tik pesimistiski kā pašvaldību policisti," atbildē ManaBalss raksta Neatkarīgās muitnieku arodbiedrības pārstāvis Edgars Mazuls un norāda uz izstrādātu attiecīgu likumprojekts, kas pašlaik tiek skatīts kā Valsts ieņēmumu dienestā (VID), tā arī Finanšu ministrijā.

"Valsts kontroles atzinums nenozīmē atteikšanos no izdienu pensiju koncepcijas kopumā, bet gan principu pārskatīšanu," raksta E. Mazuls. "Mēs esam piekrituši, ka tiek palielināts izdienas pensijas slieksnis līdz 55. gadiem, VID izskata iespēju naudu tam atrast no VID budžeta utt. Mūsu sarunas par iniciatīvu turpinās."

Likumprojekts, par kuru ir runa ManaBalss sarakstē ar trīs arodbiedrību virzītās iniciatīvas pārstāvi, ir "Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu ar dienesta pakāpēm izdienas pensiju likums". Šā likuma mērķis ir nodrošināt VID ierēdņiem ar dienesta pakāpēm tiesības uz izdienas pensiju un noteikt tās piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību.

Neņemot vērā, ka VID amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu un sociālo bīstamību, šīs amatpersonas ilglaicīgi netiek iekļautas izdienas pensiju saņēmēju lokā, argumentē E. Mazuls. "Pieņemot likumprojektu, nevienlīdzīgā attieksme pret Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām tiks novērsta."

Likumprojekts ir izstrādāts, balstoties uz Ministru kabineta 2018. gada 23. oktobra rīkojuma Nr. 553 "Par konceptuālo ziņojumu "Par 3. pensiju līmeņa iemaksu veikšanu un izdienas pensiju piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"".

Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

AUTORS: MANA BALSS

Izdienas pensiju budžetu sloga dēļ kolektīvais iesniegums netiek apstiprināts08. Oct (2020)

Ir pieņemts lēmums kolektīvo iesniegumu "Par izdienas pensiju noteikšanu arī pašvaldības policistiem" turpmāk politiskajā dienaskārtībā vairs nevirzīt, ziņo Saeimas Preses dienests.

Pēc vairāk nekā četrus gadus ilguša izskatīšanas procesa dažādās institūcijās, tā ir lēmusi Saeimas Sociālo un darba lietu komisija. Sevišķi pēc nesenā Valsts kontroles atzinuma, komisija neatbalsta izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanu vispār.

Ir jānorāda, ka attiecīgā iniciatīva ir ļoti vispusīgi izdiskutēta, un tās izskatīšanai ir bijusi nepārprotama politiskā pretimnākšana. Sākot jau ar to, ka parakstu vākšanas īpatnību dēļ (proti, ManaBalss platformā tika savākta vien daļa atbalsta; lielāko vairumu tās virzītāji paši savāca "uz papīra") 2016. gada vasarā Saeimā iesniegtajai iniciatīvai nebija likumā noteikto 10’000 leģitīmo parakstu. Tomēr jau tā gada septembrī, atsākot darbu pēc vasaras brīvdienām, Saeimas deputāti nolēma šo jautājumu pārņemt dienaskārtībā tāpat, un nodeva darbam Sociālo un darba lietu komisijā.

Tālāk sekoja virkne izvērtējumu dažādās institūcijās (to labi ir dokumentējusi Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija šeit 17. punktā, līdz šogad jau pēc Valsts kontroles (VK) publiskotā pārskata par valsts saimniecisko darbību un kritiku par izdienas pensiju politiku Latvijā šī iniciatīva tomēr nav apstiprināta, bet pat jautājums – praktiski noņemts no politiskās dienas kārtības.

Veiktajā revīzijā VK konstatē, ka izdienas pensiju politika Latvijā nav sakārtota, neatbilst pensiju politikas būtībai un ir arī netaisnīga pret vecuma pensiju saņēmējiem. Iznākumā desmit gadu laikā izdienas pensijām izmaksājamā summa ir gandrīz dubultojusies un pieaugusi par 32,5 miljoniem eiro.

Pēc VK sniegtās informācijas, septiņi no desmit izdienas pensiju saņēmējiem turpina strādāt savā profesijā. Pēc revidentu domām, tas nav taisnīgi pret vecuma pensiju saņēmējiem. Latvijā pastāv izdienas pensiju politika, kas dod tiesības vairākās profesijās strādājošajiem, piemēram, militārpersonām, diplomātiem, prokuroriem, tiesnešiem, iekšlietu nozares darbiniekiem, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem un citu profesiju pārstāvjiem, saņemt izdienas pensiju pirms vispārējā pensionēšanās vecuma.

Gadu gaitā izdienas pensiju saņēmēju loks ir audzis, tomēr visaptveroša izvērtējuma par izdienas pensiju sistēmā iekļaujamām profesijām nav biji, uzsver VK revidenti. Tāpat tiek atzīmēts, ka šogad ieviestās starptautiskās prasības publiskā sektora grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatu sagatavošanā atklājušas patieso ainu par Latvijas uzņemtajām nākotnes saistībām attiecībā uz pēcnodarbinātības labumiem, tai skaitā izdienas pensijām, kas veido lielāko daļu šo saistību.

Izdienas pensijām nepieciešamais valsts budžeta līdzekļu apmērs gadu no gada strauji pieaug. Ja 2011. gadā izdienas pensijām vajadzēja 45 miljonus eiro, tad 2020. gadā tie ir jau 77,5 miljoni eiro. Izdienas pensiju nākotnes saistības jau patlaban ir sasniegušas četrus miljardus eiro.

VK arī konstatē, ka Valsts kases sagatavotās vadlīnijas līdz šim ir bijušas nepilnīgas un kļūdainas – tās tika precizētas tikai pēc VK aicinājuma iesaistīties finanšu ministram. Tādējādi, sagatavojot saimnieciskā gada pārskatu, tika papildus aprēķinātas saistības 1,4 miljardu eiro apmērā.

Tāpat Valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka pašvaldībām jāiegulda papildu resursi, lai saņemtu informāciju no Valsts arhīva un varētu šīs saistības aprēķināt. Pēc administratīvi teritoriālās reformas būtu svarīgi nodrošināt nepieciešamās informācijas pieejamību bez maksas.

Pēc šā gada maijā publicētās Valsts kontroles revīzijas par izdienas pensiju sistēmu Latvijā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pavēstīja, ka izdienas pensiju sistēmā ir nepilnības, un tā ir jāpārskata. Valdības pašreizējā pozīcija ir, ka visi esošie speciālie izdienas pensiju likumi par tiem atbildīgajiem resoriem būtu jāpārskata, nosakot samērīgu pārejas periodu un izvērtējot gan izdienas pensijas piešķiršanas, gan izmaksas nosacījumus.

Avots: Saeimas Preses dienests; ziņu portāls "Apollo"

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas attīstība kopš tās iesniegšanas pagājušā gada maijā04. Oct (2017)

Pagājušā gada jūlijā pēc Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas lūguma Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbaudīja iniciatīvas parakstītāju datus un informēja komisiju, ka iesniedzēju skaits neatbilst Saeimas kārtības ruļļa prasībām, kuras nosaka, ka kolektīvais iesniegums tiek izskatīts ar ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Komisija pieņēma lēmumu šo informāciju nodot Saeimas Prezidijam un lūgt, lai to izvērtē atbilstoši Saeimas kārtības rullim tuvākajā Prezidija sēdē.

Pagājušā gada 6. septembrī deputāti komisijas sēdē nolēma izbeigt kolektīvā iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un nodot to darbam Sociālo un darba lietu komisijā.

Sociālo un darba lietu komisija šobrīd ziņo, ka ir notikušas vairākas komisijas sēdes, kā arī ir apkopots visu pašvaldību viedoklis par izdienas pensiju pašvaldības policistiem nepieciešamību, un to finansēšanas avotu.
Pamatojoties uz 2017.gada 12.septembra Komisijas sēdes lēmumu - Saeimas Analītiskajam dienestam ir iesniegts pieprasījums veikt pētījumu par izdienas pensiju sistēmisku un analītisku izvērtēšanu.

Seko līdzi iniciatīvas jaunumiem un dalies ar tiem sociālajos tīklos!

AUTORS: ZIŅAS MB

Iespēja parakstīt iniciatīvu arī bez pieslēgšanās internetbankai30. Jun (2015)

Paldies, ka esi parakstījies – palīdzi savākt vēl vairāk parakstu! Tā kā daudziem parakstīties gribētājiem dažādu apstākļu dēļ nav piekļuves interneta bankām, ir izveidots iesniegums, lai iniciatīvu "Par izdienas pensiju noteikšanu arī pašvaldības policistiem" var atbalstīt bez pieslēgšanās tām. Padod šo ziņu tālāk! Lai to izdarītu: (1) Izprintē iesniegumu no saites: http://www.gkl.lv/iniciativa?x=parakstu-vaksana-par-izdienas-pensiju-noteiksanu-ari-pasvaldibas-policistiem (2) Aizpildi visu nepieciešamo informāciju (3) Nosūti iesniegumu uz adresi: Cēsu iela 3-5a, LV- 1012, Rīga, Latvija, adresēts Andrejam Požarnovam. Visi paraksti kopā tiks nogādāti Saeimā!

AUTORS: MADARA PEIPIŅA