Pārstāvis: Inga DrudzePublicēta: 29. Dec (2014)

PAR ZIVJU TIRDZNIECĪBAS FORMAS MAIŅU.
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
553
Jau parakstījuši 553
9'447

Ir nepieciešams mainīt saldūdens zivju tirdzniecības formu visās mazumtirdzniecības vietās (lielveikali, tirgus utt.), kurās tās tiek tirgotas pārtikai.

Turmāk veikalos un tirgū, kā arī citās tirdzniecības vietās tiktu tirgotas tikai mirušas zivis. Respektīvi - tās ir nogalinātas pirms transportēšanas humānā veidā un tikai tad nonāk pie patērētāja. Zivis var būt atvēsinātas, jau izķidātas, filejas veidā, dziļi sasaldētas. Humāni nogalināt zivi var, to atvēsinot, zivij izveidojas miegam līdzīgs stāvoklis un tad to sasaldējot. Analoģiski, kā tas pašlaik jau notiek ar sālsūdens zivīm. Iniciatīva neattiecas uz zooveikaliem, kuros zivis tiek turētas komfortablos apstākļos un netiek tirgotas pārtikai.

Patērētāji šā ierosinājuma rezultātā iegūtu kvalitatīvāku pārtikas produktu. Dzīvās zivis transportēšanas laikā tiek savainotas, pēc tam ar vaļējām brūcēm tiek turētas veikalu akvārijos. Tirdzniecības vietās tās netiek barotas un lēnām mirst. Ja zivis tiek tirgotas kastēs, tās, atkarībā no sugas, sausumā var lēnām slāpt un mirt vēl vairākas dienas. Rezultātā šādu zivju gaļa ir pilna ar stresa hormoniem un toksīniem, kuri veidojas brūcēs. No uzturvērtības viedokļa tai nav it nekādu priekšrocību. Tieši pretēji, šādu zivju gaļa var būt pat bīstama veselībai. Tiktu novērsti nepatīkami skati tirdzniecības vietās. Dzīvās zivis redz arī nepilngadīgi bērni. Nepatīkamas sajūtas dzīvo zivju tirgošana rada arī veikalu darbiniekiem, kuriem tās liek nogalināt. Nedrīkst nevienu piespiest nodarboties ar dzīvnieku nogalināšanu. Ir pārdevēji, kas to nespēj un tādēļ nevar turpināt strādāt. Zivjaudzētavu, zvejnieku un veikalu realizācijas iespējas no šī likumdošanas ierosinājuma necietīs, jo patērētāji pirks tādas zivis, kādas tirdzniecības vietās tiks piedāvātas. Mēs pietuvosimies civilizētas sabiedrības standartiem. Dzīvas zivis pārtikai netiek tirgotas Igaunijā un Zviedrijā. Zivju tirgus būtu caurskatāmāks un labāk kontrolējams. Akvārijā mirušās zivis, kuras jāutilizē vairs netiks liktas vitrīnās, partijas būs marķētas un tiks novērsti tagad esošie likumpārkāpumi. Galvenais – tiktu samazinātas zivju ciešanas, tās mirtu iespējami ātri. Zivis ir dzīvas būtnes, tām ir centrālā nervu sistēma, tās reaģē saprātīgi un sajūt sāpes.

Pievienots dokuments

zivju_labturības_likumi_un_to_realizācija_Latvijā.pdf (atvērt)