Latvijas sabiedrības līdzdalības panākumus Covid-19 laikā ievēro starptautiski 09. Mar (2021)

Divas Latvijas pilsoņu iniciatīvas – par 9. klases centralizēto eksāmenu atcelšanu un par kredītbrīvdienām krīzes periodā, kā arī pilsoniskā iesaiste virknē citu Covid-19 laika regulējumu ietekmēšanā, ir ieguvušas starptautisku vērību un novērtējumu.

Šis Latvijas sasniegums, izmantojot esošo kolektīvo iesniegumu sistēmu caur ManaBalss platformu un "spiežot uz robežām", lai sabiedrības līdzdalību paplašinātu, piemēram, ParvaiPret platformā arī valdības līmenī, kā projekts ir iekļauts World Justice Challenge (WJC) 2021 finālā.

Aicinām dalīties ar šo ziņu sociālajos tīklos un piedalīties arī WJC Kopienas forumā, lai uzdotu jautājumus ManaBalss komandai un veicinātu Latvijas projekta atpazīstamību!

Mana Balss komanda projekta pieteikumā klāsta, ka līdz ar nepieciešamību pēc ātriem lēmumiem varas līdzsvars krīzes laikā ir nosvēries uz izpildvaru jeb valdībai. Līdz ar to ir sašūpojies demokrātiskais varas dalīšanas līdzsvars, un parlamenta loma kopā ar pilsoņu politisko pārstāvniecību objektīvi ir mazinājusies.

Lai šo līdzsvaru atjaunotu un digitālo līdzdalību izvērstu plašāk, ManaBalss ne vien publicē ar Covid-19 tēmu saistītas pilsoņu iniciatīvas, bet arī pieļauj iniciatīvu adresēšanu tieši valdībai – premjera birojam. Likumdošanā šāda līdzdalība pagaidām nav atrunāta, tāpēc ManaBalss to traktē kā "spiešanu uz robežām", ar šādu praktisku rīcību radot precedentu un norādi, ka ir nepieciešams atrunāt likumdošanā kolektīvo iesniegumu statusu arī izpildvaras institūcijām.

Līdztekus platformā ParvaiPret, kas seko Saeimas iknedēļas darbam un dod iespēju iedzīvotājiem balsot par tiem pašiem likumprojektiem, kas ir parlamenta dienaskārtībā, ir ieviesta īpaša sadaļa par Covid-19 laika regulējumiem. Šo jaunievedumu ir ievērojusi un izcēlusi pati Saeima, nesenajā parlamenta un NVO forumā noslēgumā norādot arī uz šīs ParvaiPret jaunās funkcionalitātes nozīmību (skat. video no 31:32).

Forumā izskanēja arī daudzkārtēja un pamatota kritika Saeimai un valdībai par pilsoniskās sabiedrības un NVO kritiskā stāvokļa acīmredzamu neņemšanu vērā. Vienlaikus NVO brīvprātīgi un pārsvarā arī bez publiskā finansējuma arī Covid-19 krīzē uztur "drošības tīklu", kurā "uzķer" daudzus jo daudzus, kuri dažādu iemeslu dēļ ir "izkrituši cauri" oficiālajiem palīdzības sniegšanas sietiem.

Tas faktiski būtu valsts pienākums, ko publiskais sektors dažādu, tai skaitā arī leģitīmu un saprotamu, iemeslu dēļ nespēj veikt. Un tā ir jau tā niša, kurā demokrātiskā valstī tiešām ir paredzēta NVO iesaiste. Tomēr nevar un ir bīstami iedomāties, ka NVO to spēj darīt ilgtspējīgi tikai ar savu entuziasmu un sabiedrības ziedojumu atbalstu, vien no reizes uz reizi piesaistot arī kādu granta konkursa finansējumu.

Šeit varat skatīties video ierakstus diskusijām "Sabiedrības drošība un demokrātija pandēmijas apstākļos" (no 00:27:25) un "Sociālā slodze un izturētspēja krīzes laikā: ko varam darīt labāk" Lai gan politiķiem un izpildvarai veltītā kritika ir argumentēta un vērā ņemama, kopumā ManaBalss komanda uz sabiedrības, Saeimas, valdības un arī pašvaldību turpmāko sadarbību raugās ar mērenu optimismu. Jo, godīgi sakot, nav jau citu variantu.

Aicinām neieslīgt apātijā un cinismā! Tādi vispārinājumi kā #ValdībaManīNeklausās, #VissIrSlikti un #TautaNekoNejēdz ir nepatiesi un kaitīgi pārspīlējumi abās nosacītajās pusēs.

Tā vietā apsveriet savu konstruktīvu līdzdalību gan ManaBalss platformā, gan ParvaiPret!


Lūgums no ManaBalss komandas:

Tā kā interesējies par šo ziņu un visdrīzāk esi arī ManaBalss plašās kopienas dalībnieks/-ce, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Tu ziedotu platformas darbības uzturēšanai.

Arī Tavi ziedojumi palīdz nodrošināt lielo "aizkulišu" darbu, ko prasa pilsonisko iniciatīvu reālas ietekmes panākšana. Ar 36 pēc pilsoņu iniciatīvām mainītiem likumiem kopš 2011. gada ap ManaBalss platformu radītā pilsoniskās līdzdalības ekosistēma ir unikāli sekmīga pasaules mērogā.

Tās efektivitāte izriet no platformas ManaBalss darba augstās kvalitātes un ar to saistītās uzticības pret to, ko mēs arī kopā ar Tevi darām. Mūsu kopējam darbam ir salīdzinoši pat ļoti atsaucīgi un pret to ar cieņu izturas politiķi, ministrijas un citas publiskā sektora iestādes, amatpersonas, juristi un dažādu jomu eksperti, nevalstiskās organizācijas un mediji.

Arī Tu esi lieliska Latvijas sasnieguma un spēcīga stāsta daļa! Ļauj tam skanēt arī turpmāk – iesaisties, balso, dalies ar ManaBalss iniciatīvu ziņām soctīklos, rosini savas iniciatīvas. Un apsver arī atbalstīt mūsu darbu ar ziedojumu.

Tavai balsij ir nozīme!

Seko mums Facebook un arī Intagram!