Представитель: Kate BeķeДата публикации: 23. Jan

VAIRĀK STIPENDIJU AUGSTSKOLĀS STUDĒJOŠAJIEM!
Инициатива будет подана Latvijas Republikas Saeimā

10'000
481
Уже подписались 481
9'519

Aicinu Latvijā mainīt stipendiju saņēmēju apjomu līdz 20% studentu pašreizējo 5% vietā, nodrošinot sevišķi jauniešiem lielāku finansiālo atbalstu izglītības turpināšanai, bet reizē veicinot arī mūžizglītību. Šai problēmai uzmanība ir pievērsta jau agrāk (https://ir.lv/2021/07/29/japalielina-atbalsts-studejosajiem/?ssp=1&darkschemeovr=1&setlang=en&cc=XL&safesearch=moderate), un mans mērķis ir šo diskusiju rosināt arī Saeimā.

Nepieciešamajām pārmaiņām acīmredzot ir jāmaina Ministru kabineta noteikumi Nr. 740 un varbūt vēl kādi normatīvie akti. Bet pirmām kārtām – ir nepieciešama diskusija par šo.

Visvairāk no šīs iniciatīvas iegūs jaunieši un studenti. Nešaubīgi, ka palielinot stipendiju skaitu, palielināsies interese par tālākām studijām, kā arī studējošie veicinās savu attīstību, nosakot sev augstākus standartus. Tas veicinās arī mūžizglītību un Latvijas ekonomikas konkurētspēju.

Как работает ManaBalss.lv?

Покажи это видео друзьям: