Pārstāvis: Oskars GrantsPublicēta: 29. Jan (2018)

TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA KREDĪTKARTES FORMĀTĀ
Iniciatīva tiks iesniegta CSDD

10'000
3'580
Jau parakstījuši 3'580
6'420

Pašreizējās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības izmēri ir par lielu lai to varētu ērti glabāt makā.

Piedāvāju ieviest transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības izmēru standartu, kurš būtu tāds pats kā autovadītāja apliecībai. Pasaules valstīs tiek lietotas dažāda izmēra transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības - no kredītkartes formāta līdz pat A4 formātam. Nav īsti skaidri iemesli, kādēļ dažas valstis izvēlas neērti glabājamas transporta līdzekļa apliecības, tomēr kompaktā izmērā tās sastopamas Austrijā, Nīderlandē, Slovēnijā, Slovākijā, Serbijā un citur.

Ieguvums ir transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, kura nedeformējas un ir ērti uzglabājama.

Iniciatīvas parakstītāji 3'580

Iniciatīvas jaunumi

CSDD: "mēs nevaram neņemt vērā klientu pieaugošo interesi par šādas kredītkartes izmēra apliecības iegūšanu, taču šī interese ir jāskata kontekstā ar visām ieviešanas izmaksām"07. Jun (2018)

Šādu ideju īstenot ir iespējams, taču jāsaprot, ka to nevar realizēt dažu mēnešu laikā. Kā jau iepriekš esam minējuši, tam būtu nepieciešami vairāki gadi, lai pilnvērtīgi sagatavotos šim procesam un mainītu iepriekšējo kārtību, kā arī neradītu milzu zaudējumus par iepriekš noslēgto iepirkumu līgumu laušanu par papīra reģistrācijas apliecību un hologrāfisko pretviltošanas vāciņu ražošanu un piegādi un nolīgto saistību neizpildi.

Tomēr jāņem vērā, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm nav dota pilnīga rīcības brīvība, jo šo jautājumu regulē Padomes Direktīva 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (direktīva), kas nosaka transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā iekļaujamās informācijas apjomu.

Pagaidām tikai dažas valstis ir īstenojušas šādas kredītkartes apliecības ieviešanu. Vienlaikus jāatzīmē, ka šajās valstīs papildus tiek izdota reģistrācijas apliecības 2. daļa, atbilstoši Direktīvas prasībām, kas pēc izmēra ir vēl lielāks papīra veida dokuments, kurā ir iekļauta visa ar transportlīdzekli saistītā un kontroles nodrošināšanai nepieciešamā informācija. Lai kredītkartes izmēra apliecībā iekļautu visu nepieciešamo informāciju un tas būtu vienīgais transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments, tajā būtu jāiestrādā čips, kura nolasīšanas iespējas dalībvalstu kontrolējošām iestādēm šobrīd nav pieejamas. Liela daļa Eiropas Savienības dalībvalstu ir ļoti skeptiskas par šādas kredītkartes izmēra apliecības ieviešanu, jo galvenais ieguvums pamatā ir tikai nelielais izmērs ērtākai lietošanai klientam. Ir nepieciešama papildus citu valstu pieredzes un ieviešanas izmaksu apzināšana, iepirkumu veidošana, procedūru maiņa un normatīvu grozījumi, starptautiskā saskaņošana.

Mēs nevaram neņemt vērā klientu pieaugošo interesi par šādas kredītkartes izmēra apliecības iegūšanu, taču šī interese ir jāskata kontekstā ar visām ieviešanas izmaksām, kas vēlāk reducējas uz klientiem sniedzamo pakalpojumu maksu, kā arī šo kredītkartes izmēra apliecību izmantošana no nepieciešamās informācijas attēlošanas un kontroles nodrošināšanas viedokļa. Līdz ar to CSDD, strādājot pie šī jautājuma, cenšas apzināt visus iespējamos risinājumus, lai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības lietošana būtu gan klientiem pietiekami ērta un pieņemama izmaksu ziņā, gan arī droša no kontroles un datu aizsardzības viedokļa.

Izmaksu salīdzinājumam kā uzskatāmu piemēru varam minēt pašreizējo maksu par transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību 7,68 eiro apmērā un kredītkartes izmēra vadītāja apliecību, kas klientam izmaksā 17,07 eiro.

- CSDD viedoklis

Dalies ar viedokli un palīdzi savākt parakstus!

AUTORS: ZIņAS MB

CSDD izskata iespēju mainīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību izmēru31. Jan (2018)

CSDD pārstāve Ieva Bērziņa komentē: "Šobrīd mēs izvērtējam. Mēs strādājam pie tā, lai mēs saprastu, kā mēs šo informāciju varam salikt iekšā kredītkartes formāta reģistrācijas apliecībā, tad mums ir jāsaprot, kā tehnoloģiski to varētu ieviest dzīvē. Proti, kādas izmaiņas nepieciešamas."

Jaunās apliecības, kuras tiktu veidotas divreiz mazākas, būtu jāsaskaņo starptautiski un viss process kopumā varētu prasīt pat vairākus gadus.

Dalies ar ziņu savos sociālajos tīklos!

Ziņas avots: skaties.lv

AUTORS: ZIņAS MB