Iniciatīva ir iesniegta Saeimā!

Pārstāvis: Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībaPublicēta: 09. May (2017)

NOVĒRST DISKRIMINĀCIJU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU NODARBINĀTĪBĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
10'488
Jau parakstījuši 10'488

Būtiski nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība jau vairāku gadu garumā norāda valsts un pašvaldību institūcijām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību darba slodzes veidošanās principos un darba samaksas apmērā. Pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecuma posmā 1,5 – 4 gadi, atalgojums tiek nodrošināts no pašvaldību budžeta, līdz ar to atalgojuma apmēru ietekmē katras pašvaldības finansiālās iespējas. Ja atalgojums tiktu nodrošināts no valsts budžeta, tad nevienlīdzības principi tiktu mazināti. No 2016.gada 1.septembra spēkā ir pedagogu darba samaksas jaunā sistēma. Pretēji cerētajam, ar 2016.gada 1.septembri situācija pasliktinājās, jo ar Ministru kabineta jaunajiem noteikumiem “Par pedagogu darba samaksu” – tika palielināta pirmsskolas pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei no 30 stundām nedēļā uz 40 stundām, kā arī bez konsultācijām ar arodbiedrību zemākā mēneša darba algas likme tika noteikta 620 euro (atsevišķos gadījumos pat 560 euro). Turklāt vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu zemākā mēneša darba algas likme tika noteikta – 680 euro. Jāuzsver, ka pirmsskolas izglītības iestādes pedagogam ir tieši tādas pat izglītības prasības kā citiem pedagogiem, tāpēc nav pieļaujama šāda diskriminācija.

Nepieciešams veikt grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta. Izglītības likuma 60.panta trešā daļas norma nosaka, ka “pedagogu darba samaksa valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs, tajā skaitā bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Pārējo pedagogu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, darba samaksa, ja citos likumos nav noteikts citādi, tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta”. Pašvaldību budžetu iespējas palielināt finansējumu pirmsskolas izglītības pedagogiem ir visai atšķirīgas, veidojas nevienlīdzība pedagogu atalgojumā, kas rada risku lielai kadru mainībai un līdz ar to veicina nevienlīdzīga pakalpojuma nodrošināšanu bērniem. Turklāt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projekts paredz pakāpeniski palielināt minimālo darba samaksu par slodzi (2018. gadā – 710 euro, 2019. gadā – 750 euro, 2020. gadā - 790 euro, 2021. gadā - 830 euro un 2022. gadā – 900 euro). Ņemot vērā, ka lielākā daļa pašvaldības nevarēja nodrošināt vienlīdzīgu atalgojumu pirmsskolas izglītības pedagogiem no 2016. gada 1. septembra, tad pastāv risks, ka tās nevarēs nodrošināt atalgojuma palielinājumu arī nākotnē.

Sabiedrība iegūs pedagogu, pret kuru būs ievēroti vienlīdzības principi, līdz ar to arī motivētāks un novērtētāks jutīsies pedagogs, kas pozitīvi ietekmēs speciālista ikdienas darba kvalitāti. Ikvienam vecākam būtiski, lai ar viņa bērnu pirmsskolas izglītības iestādē strādā pedagogs, kurš jūtas novērtēts atbilstoši paveiktajam darbam, lielajai atbildībai. "Eiropas stratēģijā 2020" ir uzsvērts, ka pirmsskolas izglītība un aprūpe ir svarīgs pamats veiksmīgai apmācībai, sociālajai integrācijai un vēlāk arī darba tirgum - personības veidošanās kontekstā. Eiropas Padome ir aicinājusi visas Eiropas Savienības dalībvalstis investēt vairāk līdzekļus pirmsskolas izglītībā, jo tā nodrošina izaugsmi nākotnē. Ja tiks veikti nepieciešamie grozījumi Izglītības likumā, tad nevienlīdzība tiku novērsta pret aptuveni 10 000 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri savā darba ikdienā bērniem vecuma posmā 1,5 - 4 gadi sniedz pirmās zināšanas, prasmes un veicina viņu ieinteresētību pirmajās izglītības gaitās.

Iniciatīvas parakstītāji 10'488

Iniciatīvas jaunumi

Atbalsts pirmsskolas pedagogu prasībām strauju aug28. Jan

Pēc Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pagājušās nedēļas aicinājuma sabiedrībai aktivizēties, zem iniciatīvas "Novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā" klāt ir nākuši vairāki simti jaunu parakstu.

"Savācot vismaz 10 000 parakstus, iniciatīva nonāks Saeimā un deputātiem būs jau pienākums spriest par pirmsskolas pedagogu atalgojumu," savā mājaslapā raksta LIZDA.

Iniciatīvas autori izsaka pateicību visiem, kuri jau ir parakstījušies un aicina arī citus, kuriem ir svarīgi bērnu pirmie soļi izglītībā, parakstīties par šo iniciatīvu.

Tiek norādīts, ka arī OECD eksperti ir atzinuši vislabāko pedagogu nepieciešamību tieši pirmsskolas izglītības posmā, jo pirmsskolas vecumā tiek ielikti pamati panākumiem vēlākos dzīves posmos.

Iniciatīvas būtība ir panākt, lai pirmsskolas pedagogiem atalgojumu maksātu no valsts budžeta, nevis no pašvaldību budžeta, kā tas ir šobrīd.

Šobrīd pirmsskolas pedagogiem darba algu izmaksā pašvaldības, un tas pedagogus pirmsskolā nostāda nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar pedagogiem skolās, kur algu maksā valsts. Proti, pirmsskolas pedagogu maciņa biezums ir atkarīgs no pašvaldības izpratnes un finansiālās rocības.

Avots: LIZDA

AUTORS: MANA BALSS

Vēlreiz apstiprinās nevienlīdzība pirmsskolas pedagogu atalgojumā un noslodzē03. Dec (2019)

Pirmsskolas pedagogu atalgojumā un noslodzē ir nevienlīdzība – tā liecina no visām 119 Latvijas pašvaldībām apkopotā informācija.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir apkopojusi datus par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daba slodzi un atalgojumu.

Apkopotie dati papildus apstiprina ManaBalss platformā virzītās LIZDA iniciatīvas pamatotību.

Tikai 48 pašvaldībās pirmsskolas pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem tiek nodrošināta pilna darba slodze – 40 stundas nedēļā, liecina pētījums. Vairumā – 93 pašvaldībās – pirmsskolas pedagogiem par darbu ar pusotra līdz četru gadu vecajiem bērniem maksā 750 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kas, atbilstīgi pedagogu algu paaugstināšanas grafikam, ir minimālā alga par likmi. Augstākā likme pirmsskolā ir noteikta Carnikavas novadā – 1006 eiro. Vairāk par noteikto zemāko mēneša darba algas likmi maksā tikai piektdaļā pašvaldību.

"Šeit mēs redzam, cik nenovērtēts ir pirmsskolas pedagoga darbs, lai gan slodze un atbildība ir ļoti liela. Arī OECD izglītības eksperti ne reizi vien ir uzsvēruši, ka ir jāveido stratēģiska pieeja, lai uzlabotu pirmsskolas pedagogu darba kvalitāti un motivāciju. To noteikti veicinātu atalgojuma pieaugums, slodzes veidošanās pārskatīšana, profesijas prestiža celšana. LIZDA noteikti turpinās iesākto darbu, lai panāktu, ka atalgojumu pirmsskolas pedagogiem maksā no valsts nevis pašvaldību budžeta," uzsver LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

LIZDA ir nosūtījusi vēstuli visām pašvaldībām, aicinot tās no 2020. gada 1. septembra pirmsskolas pedagogiem nodrošināt zemākās darba algas likmi 790 eiro. Šāda zemākā mēneša darba algas likme ir paredzēta pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafikā.

LIZDA apkopoja datus par pirmsskolas pedagogu atalgojumu un noslodzi, lai varētu profesionāli pārstāvēt savu biedru intereses, balstoties uz datiem. Neviena cita institūcija šādu informāciju līdz šim nav apkopojusi.

Ar LIZDA apkopotajiem datiem par pirmsskolas pedagogu noslodzi un atalgojumu var iepazīties šeit.

Saskaņā ar patlaban spēkā esošo kārtību pirmsskolas pedagogiem, kuri strādā ar bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem, algu maksā pašvaldība. Tā pirmsskolas pedagogu atalgojuma lielums ir atkarīgs no vietējās pašvaldības labās gribas un finansiālās rocības. LIZDA iniciatīvu platformā ManaBalss turpina parakstu vākšanu, lai pirmsskolas pedagogiem atalgojumu turpmāk maksātu no valsts budžetu.

Avots: LIZDA

AUTORS: MANA BALSS

Vai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa ir jānodrošina no valsts budžeta? ‒ Nāc uz RīgaTV 24 raidījuma ierakstu!08. Aug (2019)

Vai ir nepieciešams veikt grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta? Kā palielināt pirmsskolas pedagogu atalgojumu un kad tas notiks? Par to diskutēsim RīgaTV 24 kārtējā raidījumā "Mana Balss".

Nāc uz ierakstu studijā otrdien, 13. augustā, plkst. 10:30 (ierašanās no 10:15) Rīgā, Blaumaņa ielā 32! Ēterā skaties svētdien, 18. augustā, plkst. 20.00!

Šoreiz diskutēs:
Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, iniciatīvas iesniedzēja
Arvils Ašeradens, 13. Saeimas deputāts (JV) Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājs
Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos
Aiga Šēnberga, Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" pedagoģe
Diskusiju moderē: Ansis Klintsons

Raidījuma "Mana Balss" projektu finansē "Mediju atbalsta fonds" no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild RīgaTV 24.

AUTORS: MANA BALSS

Šadurskis iniciatīvai neiebilst tikai tad, ja pašvaldības no savas kabatas apmaksās bērnu ēdināšanu! 23. May (2017)

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis iniciatīvai par to, lai arī pirmsskolas pedagogiem tiktu maksātas algas no valsts, nevis pašvaldību budžeta neiebilst tikai tad, ja vietvaras uzņemas no savas kabatas apmaksāt bērnu ēdināšanu. Savukārt Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) uzskata: apmaiņas princips šādā gadījumā nav piemērots risinājums.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) norāda, ka tā jau gadiem vēršot uzmanību uz nevienlīdzību attiecībā uz pirmsskolas pedagogu darba samaksu un slodzes veidošanās principu. Tiem, kuri strādā ar bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, algu nodrošina pašvaldības. Tā kā vietvaru rocība ir ļoti dažāda, darba samaksa bērnudārzos strādājošajiem ir atšķirīga. Ar jauno algu modeli situācija šiem pedagogiem ir vēl vairāk pasliktinājusies: likmes noteikto stundu skaits pieaudzis no 30 uz 40 stundām, samaksu nosakot 620 eiro, bet dažos gadījumos - tikai 560 eiro. Tajā pašā laikā vispārizglītojošo skolu pedagogiem alga par likmi ir 680 eiro. Lai šādu nevienlīdzību izskaustu, LIZDA rosina veikt grozījumus Izglītības likumā un noteikt, ka algas visiem pedagogiem maksā no valsts budžeta.

K. Šadurskis atgādina, ka par šo jautājumu ar pašvaldībām runāts jau pērn, apliecinot IZM gatavību pārņemt algas savā ziņā, bet tajā pašā laikā mudinot tās nodrošināt skolēniem bezmaksas ēdināšanu, kura šobrīd sākumskolā ir valsts pārziņā. Diemžēl vietvaras pakalkulējot nav piekritušas šādam scenārijam, jo saprata, ka tas nav izdevīgi. Ministrs LTV Rīta panorāmā situāciju raksturoja šādi: LPS rīkojoties, kā jau ierasts šādos domstarpību gadījumos - labāk nedarot neko.

LPS noliedz, ka būtu šo jautājumu «norakusi». Attiecībā uz pirmsskolas pedagogu algām un skolēnu ēdināšanu nevarot skatīties vienkāršoti, un «vienkārši apmainīties», noliekot vienu iepretim otram, nav pareizs risinājums, uzsvēra LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure, piebilstot, ka viņa personīgi neesot ne par, ne pret. Neesot gan saprotams, kāpēc valsts tā sadalījusi pedagogus: vienu darbu apmaksājot, bet otru - ne. Savukārt ēdināšana nav ar vienas rokas mājienu pārceļama no vienas kastītes citā, proti, pašvaldībās tā esot dažādi organizēta, piemēram, vienviet pakalpojumus sniedz firma, citur ir savi pavāri, tāpat ir skolas, kur daļu sakņu audzē paši.

Ziņas avots: Aisma Orupe, nra.lv

AUTORS: ANNIJA EMERSONE