Pārstāvis: Liene StrazdiņaPublicēta: 28. Nov (2022)

10% IIN + 12%VSAOI PAŠNODARBINĀTAJIEM AMATNIEKIEM, MĀKSLINIEKIEM UN MAZAJIEM ZEMNIEKIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
442
Jau parakstījuši 442
9'558

Amatnieki, mājražotāji, mākslinieki un mazās zemnieku saimniecības kā ražotāju grupa ir jāatbalsta īpaši, samazinot tiem nodokļus. Kamēr pašnodarbinātais pelna 500 eiro, tam ir jāmaksā 23% iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tiklīdz viņš pelna vairāk, tā viņa darba samaksa sadārdzinās par 41%, jo ir jāmaksā VSAOI. Tas kropļo konkurētspēju. Ja ģimenē abi vecāki ir amatnieki vai ir zemnieku saimniecības vadītāji, tad ar 1000 eiro mēnesī nav iespējams uzturēt mājsaimniecību piecu cilvēku ģimenei, nomaksāt visus ikmēneša maksājumus, iegādāties visu sadzīvei nepieciešamo, nemaz nerunājot par izglītību. Ar esošo nodokļu sistēmu mēs amatniekus un mazās zemnieku saimniecības mākslīgi padarām par nabagiem. Pašnodarbinātie amatnieki, mākslinieki, mājražotāji un mazās zemnieku saimniecības ir tās, kas piesaista tūristus un uzlabo dzīves kvalitāti reģionā, arī piesaistot finansējumu savam reģionam no dažādiem avotiem. No šīs iedzīvotāju grupas nevar prasīt tādu pašu atbalstu valsts uzturēšanā, kā no lielajām ražotnēm. Ir vairāk jārūpējas par to sociālām garantijām.

Lai risinātu šo situāciju, amatniekiem, māksliniekiem un mazajām zemnieku saimniecībām jābūt 10% IIN un 12% VSAOI. Ienākumiem, kas ir virs 2,5 minimālo algu apmēra, nodokļu likmes paaugstinās līdz IIN 23% un VSAOI – līdz 21%

Iekļaujot amatniekus, mājražotājus, māksliniekus un mazās zemnieku saimniecības īpaši atbalstāmo iedzīvotāju grupā, uz kuru attiecas samazināti nodokļi, tiks veicināta šo nozaru un reģiona, kurā tie strādā, attīstība. Tas radīs iedzīvotājiem un tūristiem interesantu un kvalitatīvu dzīves vidi. Dos iespēju jaunajām ģimenēm pārcelties uz reģioniem, nebaidoties nokļūt nabadzīgo iedzīvotāju grupā. Veicinās demogrāfijas izaugsmi, jo amatnieki un mazās zemnieku saimniecības varēs atļauties audzināt bērnus. Attīstīs tūrismu, jo daudzveidīgs, interesants piedāvājums veicina tūrismu. Tūristu pieplūdums reģionā savukārt veicina arī citu nozaru attīstību. Tas arī motivēs jauniešus apgūt amatu prasmes, kurās tie ražos produkciju ar pievienoto vērtību, nevis tikai izejmateriālus.