Par ManaBalss.lv

Bezpeļņas sabiedriskā labuma nevalstiskā organizācija “Sabiedrības līdzdalības Fonds”, kas plašāk atpazīstama ar platformu ManaBalss.lv, ir dibināta 2011. gadā. Laikam ejot, tā kļuvusi par organizāciju, kura veido un attīsta digitālās demokrātijas rīkus, veicinot iedzīvotāju iesaisti politiskajos lēmumos.

ManaBalss organizācijas paspārnē ir iniciatīvu platforma ManaBalss.lv, kā arī digitālās demokrātijas platformas Lemejs.lv un Open2Vote.eu. Organizācijas misija ir veidot un stiprināt digitālās demokrātijas ekosistēmu Latvijā un pasaulē.

Aiz šīs misijas ir tādi būtiski mūsu vīzijas elementi kā cilvēces drošība un ilgtspēja, iekļaujoša vara un līdzdalīga sabiedrība. Šādu mēs redzam nākotnes Latviju un nākotnes pasauli. Un tie nav "tikai vārdi" – mūsu ikdienas darbs un katrs mūsu īstenotais projekts mērķtiecīgi ir pakārtots šiem ilgtermiņa mērķiem un mūsu misijai.

Viens no organizācijas ilgtermiņa mērķiem ir sabiedrības līdzdalības jaudas palielināšana lēmumu pieņemšanas procesos. Starp mūsu mērķiem ir arī visdažādāko sabiedrības resursu mobilizācija efektīvai pārvaldībai un Latvijas digitālās līdzdalības pārnese starptautiski. Organizācijas lielākais izaicinājums ir politiski un sabiedriski pasīvo iedzīvotāju iesaiste pilsoniskajās aktivitātēs.

Izstrādājot jaunus digitālos rīkus un uzlabojot jau esošos, vienmēr domājam par to, vai katram Latvijas iedzīvotājam būs interesanti tos lietot un kā mēs cilvēkus varētu mudināt tos izmantot arvien aktīvāk.

About ManaBalss.lv

Non-governmental, non-profit public good organization Foundation of Public Participation aka MyVoice, founded in 2011, works in the field of digital democracy and public engagement.

MyVoice mission is to develop and promote digital tools for better civic participation in decision making processes.

Under the MyVoice brand, the globally recognised platform ManaBalss.lv, as well as other civic engagement tools, like, Open2Vote.eu and Lemejs.lv, are developed and maintained.

Organization’s mission is to create and strengthen the digital democracy ecosystem in Latvia and the world. Behind this mission are essential elements, such as security and sustainability of humanity, inclusive power, and participatory society. This is how we see the Latvia of the future and the world of the future. These are not "just words" – our daily work and every project we implement are purposefully subordinated to these long-term goals and mission.

One of the organization’s long-term goals is to increase the capacity of public participation in decision-making processes. Our goals also include mobilizing various public resources for effective governance and transferring Latvia’s public digital participation experience internationally. The biggest challenge for the organization is to involve politically and socially passive citizens in civic activities.

When developing new digital tools and improving existing ones, we always think about whether it will be interesting for every inhabitant of Latvia to use them and how we can encourage people to use them more and more actively.

See also international media coverage about MyVoice!

Organizācijas ManaBalss darbu ir augstu novērtējuši arī līderi un organizācijas visā pasaulē.

Innovation in Politics Institute (Vīne/Berlīne) 2023. gada balva kategorijā "Democracy Technologies" Interneta žurnāla "Democracy Technologies" raksts "Latvia, the Land of Successful Petitions", 2023. gada 6. aprīlis

Organizācija ManaBalss saņem Eiropas Pilsoņu balvu LSM angļu valodas redakcijas ziņa "Latvia awards two winners of European Citizen's Prize", 2021. gada 7. decembris

“Eiropa un Latvija ceļā uz demokrātijas stiprināšanu. Pilsoņu dialogi Rīgā.” Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Vita A. Tērauda izceļ ManaBalss.lv kā Latvijas piemēru Eiropai (skat. video no 27:43), 2020. gada 17. janvāris

“Pilsoņu iniciatīvu startaps maina Latvijas politiku.” Democracy International, 2018. gada 17. septembris

“Digitālo rīku izmantošana Eiropas demokrātijas atdzīvināšanai.” Carnegie Europe, 2018. gada 28. novembris

“ManaBalss izvirza Latviju priekšgalā Eiropas pūliņiem mainīt politiskās līdzdalības formas internetā.” The New York Times (ASV), 2013. gada 9. aprīlis

“Atvērtā pārvaldība darbībā: Latvija, ManaBalss.lv.” The Guardian, 2012. gada 17. aprīlis, intervija ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču

Kā tas darbojas?

ManaBalss.lv ikviena balsotāja identitāti apstiprina LR reģistrētas internetbankas vai eParaksts sistēmā. Iniciatīvas var ierosināt un parakstīt ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzi 16 gadu vecumu. Katra iniciatīva, kas atbilst ManaBalss.lv kvalitātes kritērijiem un platformā savāc vismaz 10 000 pilsoņu parakstus, nonāks Saeimā.

Iniciatīvas var tikt iesniegtas arī citās valsts institūcijās un uzņēmumos.

Par drošību gādā banku sistēmas un Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Kopš 2020. gada rudens ir ieviests arī iDenfy autorizācijas risinājums ar pasi vai ID karti.

Pēc veiksmīgas autentifikācijas platforma ManaBalss.lv no šā pakalpojuma sniedzēja saņem personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Personas dati tiek saglabāti aizsargātās datubāzēs. Persona var veikt vienu balsojumu par katru iniciatīvu. Pēc Saeimas pieprasījuma, parakstītāju dati tiek salīdzināti ar PMLP iedzīvotāju reģistru, lai noteiktu visu parakstītāju autentiskumu un atbilstību Saeimas kārtības ruļļa noteikumiem par kolektīvajiem iesniegumiem.

Lai uzzinātu vairāk par datu glabāšanu, apmeklē mūsu privātuma politikas sadaļu.

Kā tas viss sākās?

Portālu izveidoja divi entuziastiski jaunieši – uzņēmējs Kristofs Blaus un mārketinga eksperts Jānis Erts. Puišiem šķita, ka labām idejām nevajadzētu palikt mājās pie virtuves galda – tām jānokļūst līdz lēmumu pieņēmējiem un vēl tālāk. Domāts – darīts! 2010. gadā sākās darbs pie portāla izveides un pirmo iniciatīvu veidošanas un virzīšanas Saeimā. Lobēšanas un interešu aizstāvības pieredzes nebija, bet bija milzīgs entuziasms, ticība idejai un labi padomdevēji, kuri palīdzēja saprast, kā šo ideju īstenot.

2011. gada jūnijā jaunizveidotajā portālā ManaBalss.lv sākotnēji bija tikai divas iniciatīvas – “Atveram ofšorus” un “Atveram Saeimu!”. Jau pirmajās portāla darbības stundās tika savākti vairāki simti parakstu. Divas dienas vēlāk toreizējais valsts prezidents Valdis Zatlers vērsās pie sabiedrības ar aicinājumu parakstīt iniciatīvas. Nedēļu pēc portāla atvēršanas Saeimas ārkārtas sēdē tika skatīts pirmais ManaBalss.lv likumprojekts – par ofšoru atvēršanu, un pirmajā lasījumā tika panākts pozitīvs balsojums. Nedēļas laikā šis likumprojekts tika pieņemts. Šādi rezultāti un turpmākā portāla darbība ir padarījuši ManaBalss.lv par pagrieziena punktu sabiedrības komunikācijā un sadarbībā ar Saeimu. Pakāpeniski ManaBalss digitālās līdzdalības pakalpojumi tiek izvērsti arī valdības un pašvaldību līmenī.

Kas notiek šobrīd?

Pateicoties sabiedrības aktivitātei, rosinot iniciatīvas un atbalstot ManaBalss.lv darbību ar ziedojumiem, platforma aug ar katru gadu! 54 atbalstītas nacionāla līmeņa iniciatīvas no 89 Saeimā un citās institūcijās iesniegtajiem priekšlikumiem kopš 2011. gada pēc mūsu datiem ir augstākais sekmīguma rādītājs starp šāda veida platformām pasaulē (20.05.2022. dati). Šo gadu laikā sabiedrības iniciatīvu platformā ManaBalss.lv ir nobalsojuši vairāk par 20% Latvijas iedzīvotāju.

Esam apkopojuši izdarīto labo darbu sarakstu un portāla statistiku par 2022.gadu!

Desmit gadu laikā ir paveikts daudz – no iniciatīvu platformas esam izauguši par organizāciju, kuras paspārnē ir trīs digitālās līdzdalības rīki:

1) Sabiedrības iniciatīvu platforma – ManaBalss.lv

2) Digitālās koplemšanas platforma – Lemejs.lv

3) Digitālās līdzdalības platforma – Open2Vote.eu

Vairāk ar mūsu piedāvātajiem digitālajiem rīkiem var iepazīties mūsu MyVoice Group mājaslapā.

Organizācija ir iesaistīta attīstības sadarbības projektos, pārnesot digitālās demokrātijas un pilsoņu iesaistes pieredzi uz citām valstīm. ManaBalss ir partnerorganizācija “Parlamenta Atbalsta Programmai” Ziemeļmaķedonijā, sniedzot konsultācijas parlamenta atvērtības un neatkarības veicināšanai. Vairākus gadus darbojamies arī Ukrainā, kur ir izveidota organizācijas ManaBalss filiāle ar mērķi ieviest Latvijas pieredzi un stiprināt kvalitatīvu pilsonisko dialogu Ukrainā.

2020. gadā ManaBalss platformai tika piešķirta Eiropas Pilsoņu balva, un ManaBalss projekts ir iekļauts World Justice Challenge 2021 finālā.

Vienlaikus aktīvi turpinām strādāt pie portāla tehniskās un saturiskās uzlabošanas, attīstības, iniciatīvu autoru atbalsta, jaunu digitālās līdzdalības rīku veidošanas un līdzdalības diskusiju veicināšanas sabiedrībā.

Mēs turpinām ManaBalss.lv pieredzi piedāvāt citām valstīm pasaulē – ticam, ka mūsu un Latvijas iedzīvotāju līdzdalības pieredze var palīdzēt arī citu valstu iedzīvotāju idejām sasniegt viņu lēmumu pieņēmēju dzirdīgās ausis.

Palīdzi mums sasniegt iecerēto – kļūsti par vienu no platformas ziedotājiem!