Pārstāvis: Lidija NitišaPublicēta: 24. Jan (2023)

1000 EIRO GADĀ VESELĪBAS APDROŠINĀŠANAI BEZ NODOKĻIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
8'513
Jau parakstījuši 8'513
1'487

Vēlos veicināt lielāku ārstniecības un veselības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Tāpēc aicinu veikt grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un palielināt no algas nodokļiem atbrīvotās veselības apdrošināšanas prēmijas apjomu, ko var veikt darba devējs gada laikā par darbinieku. Proti, palielināt to līdz 1000 eiro gadā. Pašlaik šis slieksnis ir 426,86 eiro gadā, kas tika noteikts pēc 300 latiem 2007. gadā. Cita starpā ir jāņem vērā, ka veselības apdrošināšana pēc būtības ir investīcija. Darba devējs ar šo apdrošināšanu investē sava biznesa un no tā izrietošā sabiedriskā un tautsaimnieciskā labuma ilgtspējā un kvalitātē. Tāpēc strādājošajiem pieejama veselības apdrošināšana valstij ir jāatbalsta ar līdzīgu motivāciju, kā jau tiek dažādi atbalstīti konvencionālie investīciju projekti. Šai gadījumā pat vēl vairāk, jo runa ir par cilvēkiem. Esmu pārliecināta, ka manis rosinātajam risinājumam ir liela cilvēciskā, sabiedriskā, valstiskā un ekonomiskā jēga.

Līdz ar šo risinājumu – no nodokļiem atbrīvotu veselības apdrošināšanas prēmiju līdz 1000 eiro gadā – darbinieki iegūs kvalitatīvākas veselības apdrošināšanas polises, proti, pieejamākus veselības uzlabošanas un medicīnas pakalpojumus. Būs lielākas iespējas savlaicīgāk uzlabot un ilgāk saglabāt savu veselību. Darba devēji iegūs veselākus un vairāk motivētus, lojālākus un produktīvākus darbiniekus. Darbinieki retāk vai īsāku laika periodu slimos, un valsts budžets gūs ietaupījumu no slimības lapu apmaksas apjoma samazināšanās. Jāņem vērā, ka pieejama un savlaicīga veselības aprūpe nozīmē arī dzīvildzes pieaugumu – vienu no fundamentāliem labklājīgas sabiedrības un ilgtspējīgas ekonomikas atskaites punktiem.