Pārstāvis: Liene StrazdiņaPublicēta: 28. Nov (2022)

5% PVN NODOKLIS AMATNIEKIEM UN MAZĀM ZEMNIEKU SAIMNIECĪBĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
487
Jau parakstījuši 487
9'513

Amatnieki un mazās zemnieku saimniecības ir jāatbalsta īpaši – uz tiem ir jāattiecina samazināti nodokļi. PVN nodoklis ļoti sadārdzina izstrādājumu, un suvenīru veikali nevar atļauties tirgot rokdarbus, jo amatnieks ar roku darbu var izgatavot ļoti ierobežotu daudzumu izstrādājumu. Arī vietējie zemnieki nevar vienoties kopējā mazā veikaliņā, jo tad uzreiz ir jākonkurē ar lielajiem zemniekiem, kuriem ir stipri lielāki ražošanas apjomi. Savukārt sabiedrība nav tik maksātspējīga, lai pietiekami daudz samaksātu par rokām darinātiem izstrādājumiem, kas ir aplikti ar tik lielu nodokļu slogu. Ar esošo nodokļu sistēmu mēs amatniekus un mazās zemnieku saimniecības mākslīgi padarām par nabagiem. Lai arī amatnieki un mazās zemnieku saimniecības neienes no viena uzņēmuma lielus nodokļu valstij, tie tomēr ir pievienotā vērtība reģionam. Jo tā ir iedzīvotāju grupa, kas piesaista tūristus, uzlabo dzīves kvalitāti apkārtējiem un veicina latvisko vērtību un amatniecības tradīciju saglabāšanu. Amatniekiem un mazajiem zemniekiem ir lielai ietekme uz tautas labklājību un ekonomiku kopumā, un tādai tai arī ir jābūt, bet ne jau no šādas uzņēmējdarbības iesaksēto nodokļu ziņā. Tā nav pareizā domāšana ne tautsaimnieciski, ne sociāli.

Lai risinātu šo situāciju, ir jānosaka, ka amatniekiem un mazajām zemnieku saimniecībām produkcijai ir 5% PVN likme.

Iekļaujot amatniekus un mazās zemnieku saimniecības īpaši atbalstāmo grupā, uz kuru attiecas samazināti nodokļi, tiks veicināta amatniecības un mazo zemnieku saimniecību attīstība. Tas savukārt radīs iedzīvotājiem un tūristiem interesantu un kvalitatīvu vidi. Tas dos arī iespēju jaunajām ģimenēm pārcelties uz reģioniem, nebaidoties nokļūt nabadzīgo iedzīvotāju grupā. Tas veicinās demogrāfijas izaugsmi, jo amatnieki un mazās zemnieku saimniecības varēs atļauties audzināt bērnus. Tas attīstīs tūrismu, jo daudzveidīgs, interesants piedāvājums veicina tūrismu. Tūristu pieplūdums reģionā savukārt veicina arī citu nozaru attīstību. Un tas motivēs jauniešus apgūt amatu prasmes, kurās tie ražos produkciju ar pievienoto vērtību, nevis tikai izejmateriālus.