Pārstāvis: Haralds BreikšsPublicēta: 11. Nov (2022)

7% BARJERA PARTIJĀM IEVĒLĒŠANAI SAEIMĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
430
Jau parakstījuši 430
9'570

Vēlos samazināt partiju skaitu Saeimā un mazināt Latvijas parlamenta sašķeltību. Tas atvieglotu arī koalīciju izveidi.

Tāpēc aicinu palielināt barjeru partijām ievēlēšanai Saeimā no pašreizējiem 5% uz 7%. Ja par piemēru ņem 14. Saeimas vēlēšanas, tad pašlaik parlamentā būtu tikai četras partijas.

Laika gaitā attiecīgi notiktu partiju klāsta korekcija un konsolidācija. Partijas ar vienādiem vai ļoti līdzīgiem uzskatiem apvienotos, lai varētu pārvarēt 7% barjeru. Citas, kas ir pārāk radikālas vai ar pārāk šauru programmu, netiktu ievēlētas nekad un, visticamāk, beigtu savu pastāvēšanu. Tas atvieglotu vēlētāju izvēli – nemulsinātu tos ar pārāk lielu izvēli starp pārāk līdzīgām partijām. Mazākam partiju skaitam nonākot Saeimā, tām būtu vieglāk arī risināt sarunas par koalīcijas izveidi un valdības darba mērķiem.

Pievienots dokuments

5_vs_7_procentu_barjera.pdf (atvērt)