ManaBalss.lv ziņas skatīt visas

Suņus, kas dzimuši pēc 2023. gada 31. augusta, turpmāk ir aizliegts turēt pie ķēdes pirms 14 dienām

Tā nosaka grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas stājas spēkā šā gada 1. jūlijā.

Līdz ar to ir izpildīta iniciatīvas "Ieviest humānākus suņu turēšanas noteikumus" prasība. Apsveicam tās sākotnējo autoru Aleksandru Grunti, un paldies biedrība "Animal Rights Association B.@T." par iniciatīvas virzīšanu jau Saeimā! Sakām arī paldies ikvienam šīs iniciatīvas parakstītājam un parakstītājai! Lasīt tālāk…

Aktuālās iniciatīvas skatīt visas

LEGALIZETMARIHUANU.LV

Katram ir tiesības uz brīvi pieejamu medicīnu, dabu un tās augiem. Legalizējot marihuānu, mēs Latvijā izveidosim kārtību šajā visai haotiskajā jomā.

10'000
Jau parakstījuši 4'437
5'563
SMĒĶĒŠANAS AIZLIEGUMS PUBLISKĀS VIETĀS!

Noņemt kontroles mehānismu no nesmēķētāja un PILNĪBĀ aizliegt smēķēt publiskās vietās!

10'000
Jau parakstījuši 7'175
2'825

13. Jan (2022) ZIŅATā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam...

IZMAIŅAS STRĀDĀJOŠO PENSIONĀRU PENSIJAS PĀRRĒĶINA KĀRTĪBĀ

Strādājošo pensionāru pensijas pārrēķins bez iesnieguma!

10'000
Jau parakstījuši 87
9'913
PAR VALSTS FINANSĒJUMA APTURĒŠANU POLITISKAJĀM PARTIJĀM, KURU BIEDRI RĪKOJAS PRETĒJI SATVERSMEI

Apturēt valsts finansējumu partijām, kas politiskās darbības ietvaros noliedz okupācijas faktu, attaisno Krievijas veikto genocīdu un darbojas pretēji Satversmē noteiktām pamatvērtībām.

10'000
Jau parakstījuši 9'806
194
PAR VECĀKU IESAISTI REPRODUKTĪVĀS VESELĪBAS SATURA IZVEIDĒ

Mācību saturā iekļuva daļai Latvijas sabiedrības nepieņemami metodiskie līdzekļi. Nepieļausim līdzīga satura rašanās apstākļus turpmāk! Lai vecāki paši izstrādā mācību saturu dzimumaudzināšanā!

10'000
Jau parakstījuši 7'665
2'335
IKDIENAS SPORTA UN VESELĪBAS STUNDU IEVIEŠANA LATVIJAS SKOLĀS

Ikdienas sporta un veselības stundu ieviešana Latvijas skolās uzlabos skolēnu fizisko un mentālo veselību, kā arī sekmēs viņu akadēmiskos rezultātus.

10'000
Jau parakstījuši 47
9'953
DROŠA ELEKTROSKREJRITEŅU LIETOŠANA: OBLIGĀTĀS ĶIVERES VISIEM SATIKSMES DALĪBNIEKIEM

Noteikt ķiveres visiem elektroskrejriteņu lietotājiem par obligātām, lai mazinātu galvas traumas un uzlabotu satiksmes drošību.

10'000
Jau parakstījuši 59
9'941
PAR MANGĀNA RŪDAS KĀ IZEJVIELAS IEKĻAUŠANU SANKCIJU SARAKSTĀ

Iekļaut sankciju sarakstā mangāna rūdas tranzītu cauri Latvijas teritorijai un pārtraukt mūsu valsts atbalstu agresorvalsts Krievijas armijai.

10'000
Jau parakstījuši 6'391
3'609

27. Mar ZIŅA"Kad sapratu ko no mangāna rūdas ražo, radās jautājums – kāpēc tā piegādes Krievijai vēl nav apturētas?", TV24 raidījuma...

VALSTS ATBALSTS DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU TEHNISKAJAI APSEKOŠANAI

Valsts atbalsts daudzdzīvokļu mājas tehniskās apsekošanas veikšanai, ja ēka ir nodota ekspluatācijā līdz 1993. gadam un tās kalpošanas termiņš ir beidzies vai beigsies tuvākajos piecos gados.

10'000
Jau parakstījuši 719
9'281
NOVĒRST AGRESĪVO TELEMĀRKETINGU – IEPRIEKŠ NEAKCEPTĒTU ZVANĪŠANU UZ BRĪVI IZVĒLĒTIEM NUMURIEM

Aicinu likumā un praksē reāli nodrošināt aizliegumu ar komercpiedāvājumiem zvanīt uz brīvi izvēlētiem telefona numuriem, ja numura turētājs to iepriekš nav akceptējis.

10'000
Jau parakstījuši 1'369
8'631
PAR SABIEDRISKO MEDIJU SATURU TIKAI LATVIEŠU VALODĀ UN TĀ TULKOJUMIEM MINORITĀŠU VALODĀS

Sabiedrisko mediju saturs ir jāveido tikai latviešu valodā, savukārt tulkojumus nepieciešams nodrošināt minoritāšu valodās ar interaktīvu subtitru palīdzību.

10'000
Jau parakstījuši 158
9'842