Pārstāvis: Artis ŽeigursPublicēta: 11. Nov (2020)

PAR LĪDZTIESĪGU MEDICĪNU ARĪ PLĀNU LĪMENĪ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
296
Jau parakstījuši 296
9'704

Nav pieļaujams, ka Valsts katastrofu medicīnas plānā tiek paredzēta pacientu šķirošana Covid-19 vai citas krīzes situācijā pēc vecuma vai citiem pacientu rādītājiem ar mērķi pacientu neārtstēt. Šāda diskriminācija nav pieļaujama arī plāna līmenī. Tiesības uz veselību ir cilvēktiesības. To kompromitēšana nav pieļaujama arī teorētiski.

Attiecīgi nav pieļaujama valsts katastrofu medicīnas plāna pielikuma Nr. 24 "Mākslīgās plaušu ventilācijas resursu sadales principi Covid-19 pandēmijas laikā Latvijā (rekomendācijas)" uzturēšana spēkā. Tas paredz, piemēram, gados vecāku pacientu ar hroniskām slimībām diskriminēšanu Covid-19 krīzes situācijā attiecībā pret gados jaunākiem pacientiem. Tas nav tiesiski, tas ir neētiski, un tas nav pieļaujams. Ir jāatceļ esošais dokuments un ir jārada jauns, iesaistot tā tapšanā visas puses un skaidri uzstādot mērķi - ar ārkārtas situācijā pieejamajiem līdzekļiem ārstēt ikvienu.

Neiekļaujot šo aplamo dokumentu veselības aprūpes plānošanā, Latvijas sabiedrībā tiks uzturēta apziņa par līdztiesību. Netiks paātrināta pacientu nāve. Nezudīs pacientu uzticība valdībai un veselības aprūpes sistēmai. Eventuāli nebūs arī tiesvedību par kļūdainiem lēmumiem, šķirojot pacientus.

Pievienots dokuments

Pielikums__pacientu_šķirošana.pdf (atvērt)