Pārstāvis: Aivars PumpursPublicēta: 18. Mar

NOVĒRST AGRESĪVO TELEMĀRKETINGU – IEPRIEKŠ NEAKCEPTĒTU ZVANĪŠANU UZ BRĪVI IZVĒLĒTIEM NUMURIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'139
Jau parakstījuši 1'139
8'861

Mums visai bieži mēdz zvanīt dažādu preču un pakalpojumu piedāvātāji, kuriem iepriekš nav doti mūsu telefona numuri, un mums ir lieki jākavē laiks, skaidrojot šo lietu nepiemērotību mūsu vajadzībām. Šāda reklāma, manuprāt, neatbilst arī tālruņu tīklu godīgas lietošanas politikai, kuru mēs taču parakstām, slēdzot līgumu ar operatoriem.

Tāpēc es aicinu Saeimā aktualizēt šo problēmu, izdiskutēt un rast risinājumu, veicot visdrīzāk arī izmaiņas likumdošanā, jo Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma (https://likumi.lv/ta/id/96619-informacijas-sabiedribas-pakalpojumu-likums) 9. pants "Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegums" acīmredzami darbojas nepilnīgi.

Līdz ar rasto risinājumu turpmāk netiks nevajadzīgi traucēts iedzīvotāju miers, un būs arī sakārtotāka, cilvēciskāka un klientiem draudzīgāka komercprakse. Cits ieguvums būs saistībā ar pašlaik tik aktuālo krāpniecību. Jo, ja tev zvana un kaut ko piedāvā kāds, kuram tu neesi devis piekrišanu, tad skaidrs – tas ir krāpnieks.