Pārstāvis: Kārlis ZeiļaPublicēta: 05. Jan

AIZLIEGT PIROTEHNIKAS TIRDZNIECĪBU UN LIETOŠANU PRIVĀTPERSONĀM LATVIJĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
3'464
Jau parakstījuši 3'464
6'536

Aicinu pilnībā izslēgt neprofesionālu pirotehnikas izmantošanu visās iespējamās vietās, tā samazinot traumas un ugunsnelaimju cēloņus.

Ir nepieciešams izstrādāt vai grozīt attiecīgos likumus, kā arī uzdot pašvaldību policijai nodrošināt to izpildi.

Līdz ar to samazināsies smagu traumu un ugunsgrēku nodarītais posts, kas sevišķi plašos sabiedriskajos svētkos praktiski vienmēr ir klātesošs haotiskas neprofesionālās uguņošanas apstākļos. Samazināsies arī mājdzivnieku stress un noklīdušo kustoņu gadījumi.