Pārstāvis: Aigars BalodisPublicēta: 11. Jan

PAR TĪKLU UN MURDU ZVEJNIECĪBAS PĀRTRAUKŠANU DAUGAVĀ, BUĻĻUPĒ UN ĶĪŠEZERĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'204
Jau parakstījuši 1'204
8'796

Aicinu pārtraukt tīklu un murdu zvejniecību Daugavā, Buļļupē un Ķīšezerā. Pēdējo 50 gadu laikā migrējošo zivju populācijas Eiropā ir samazinājušās par 93%. Iemesli tam ir gan upju nosprostošana ar aizsprostiem, gan klimata pārmaiņas, gan pārlieku lielā nozveja. Lai ļautu zivju populācijām atjaunoties, ir nepieciešams samazināt nozvejas apjomus un veikt ilgtspējīgu nozveju. Daugava (līdz Rīgas HES), Buļļupe un Ķīšezers visi ir savienoti ar jūru. Tas nozīmē, ka migrējošās zivis var brīvi kustēties pa šīm teritorijām. Šeit ir nepieciešams aizliegt tīklu zveju, lai šīm zivīm būtu iespēja brīvi migrēt uz un no jūras, nevis tikt noķertām tīklos.

Tāpēc lūdzu Saeimai prasīt Ministru kabinetam grozīt MK noteikumus 796, kas nosaka nozvejas apjoma un zvejas rīku skaita limitu sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību, tai skaitā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos.

Līdz ar šo grozījumu palielināsies zivju krājumi mūsu piekrastes ūdeņos, līdz ar ko arī būtiski palielināsies sabiedrības ieguvums no iespējas un intereses aktīvi pavadīt brīvo laiku Rīgas valstspilsētas teritorijas ūdeņos, kas ir viena no mūsu valsts un sabiedrības bagātībām. Lielisks piemērs ir Usmas ezers, kur, pateicoties vietējo iedzīvotāju iniciatīvai samazināt tīklu zveju, ir būtiski pieaudzis noķerto zivju skaits un to izmērs.