Pārstāvis: Jana NovickaPublicēta: 04. Jan

AKCIJĀS PIEDĀVĀTIEM PRODUKTIEM NORĀDĪT AKCIJAS IEMESLU UN BRĪDINĀJUMU PIRKUMU VEIKT ATBILDĪGI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
105
Jau parakstījuši 105
9'895

Iniciatīvas mērķis ir ieviest kā obligātu prasību tirgotājiem norādīt akcijās tirgotu produktu akcijas iemeslu un brīdinājumus atbildīgi veikt pirkumu, lai novērstu iespēju maldināt patērētājus, un patērētājam liktu atbildīgi izvērtēt pirkuma nepieciešamību. Parasti akcijas tiek rīkotas: lai ieviestu jaunu produktu tirgū; iepazīstināšanas akcijas; reklāmas akcijas; izpārdošanas akcijas; svētku akcijas. Taču bieži vien tirgotāji negodīgi izmanto akcijas, lai pārdotu produktus, kurus vajadzētu norakstīt kā nekvalitatīvus. Ja akcijā būtu norāde, ka produktam ir pazemināta kvalitāte, tad patērētājs jau izdarītu apzinātu izvēli, rēķinoties ar šo faktu. Tirgotājam norādot akcijas iemeslu, patērētājs saņemtu informāciju, kas ļautu apzināties, kādu produktu tas iegādājas. Turklāt tā patērētājs varētu izlemt, vai pirkums ir patiešām nepieciešams un izvērtēt nepieciešamo daudzumu.

Kā obligāti izpildāma prasība attiecīgi būtu valsts valodā norādīt akcijas produkta cenu zīmē vai akcijas norādē informāciju par akcijas iemeslu. Norādei ir jābūt redzamai, viegli saprotamai un paskaidrojošai. Ja produkta akcijas iemesls ir pazemināta kvalitāte, tad jānorāda iemesls, kāpēc kvalitāte ir pazemināta. Piemēram: ātri bojājošos produktus, kuriem tuvojas derīguma termiņa beigas, vai arī produkti, kuri noder tikai pārstrādei – lai patērētājs ir informēts, un tam nav vilšanās. Tas palīdzēs arī samazināt atkritumos izmetamo produktu apjomus, kurus nezināšanas pēc patērētājs ir iegādājies vairāk, nekā spēs patērēt noteiktajā termiņā, vai arī neatbilstīgam patēriņa veidam.

Sabiedrības ieguvums no tā būs atbildīga pieeja resursu patēriņam. Samazinātos nevajadzīgu vai nekvalitatīvu produktu nonākšana atkritumos. Samazinātu impulsīvu pirkumu apjomu. Informācija ļautu novērst pārpratumus pie produktu iegādes, vilšanos, ja iegādātais produkts neatbilst cerētajai kvalitātei. Prasība godīgi norādīt akcijas iemeslu neļautu negodīgiem tirgotājiem zem akcijas nosaukuma pārdot bojātus produktus, tā maldinot patērētājus.