Pārstāvis: Edgars KrūmiņšPublicēta: 29. Nov (2023)

APTURĒT SAULES PANEĻU NETO UZSKAITES SISTĒMAS IZNĪCINĀŠANU UN NEIEROBEŽOT ZAĻĀS ENERĢIJAS RAŽOŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'108
Jau parakstījuši 2'108
7'892

Vēlos apturēt mikroģeneratoru – saules paneļu un vēja ģeneratoru – neto uzskaites sistēmas iznīcināšanu.

Tam ir nepieciešams apturēt Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus Nr.321/Lp14 tādā redakcijā, kas paredz neto uzskaites sistēmas likvidēšanu ar 2029. gadu. Jaunajā grozījumu redakcijā aicinu paredzēt, ka: 1) neto uzskaites sistēmu bez termiņa ierobežojuma ir tiesīgas lietot visas mājsaimniecības, kas iekārtas ir pieslēguši tīklam un ir pieteikušās neto uzskaites sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim; 2) neto uzskaites sistēmu drīkst nodot jeb pareģistrēt citam mājsaimniecības iedzīvotājam vai tās jaunajam īpašniekam; 3) neto uzskaites sistēmas pārskata periods ir no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam; 4) neto norēķinu sistēmas lietotāji drīkst nodot tīklā par atlīdzību visu sistēmā saražoto elektroenerģiju; 5) neto norēķinu sistēmas lietotāji drīkst lietot saražoto enerģiju citos savos īpašumos, par uzskaites periodu nosakot vienu mēnesi.

Šobrīd Saeimā izskatīšanas procesā ir Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi. Tie būtiski ietekmēs zaļās enerģijas privātos ražotājus jeb vienkāršos iedzīvotājus, kas ir uzstādījuši saules paneļus ar jaudu līdz 11,1 kW jeb mikro ģeneratorus. Ļoti īsā laika periodā no 2022. gada sākuma līdz šim brīdim ir būtiski mainīta un tiek mainīta likumdošana, kas rada un radīs ļoti būtisku ekonomisko aizskārumu visiem tiem iedzīvotājiem (pēc Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu anotācijas aptuveni 20 000 mājsaimniecības), kas tic zaļajai enerģijai un ir bijuši gatavi zaļās enerģijas vārdā investēt privātos līdzekļus. Vairākums no 20 000 mājsaimniecībām, iepazīstoties ar likumdošanu un saules paneļu atbalsta programmas nosacījumiem, izvēlējās uzstādīt ne tikai saules paneļus, bet paralēli uzstādīt arī apkurei siltumsūkni ar mērķi gan ražot elektroenerģiju, gan ziemā atteikties no gāzes, granulu, malkas vai cita videi nedraudzīga apkures veida, tā vietā pieslēdzot siltumsūkni, kas darbojas uz elektroenerģijas bāzes. Saules paneļi elektrību aktīvi ražo vasaras periodā, un bez elektroenerģijas atdošanas tīklā un vēlāk tās paņemšanas atpakaļ no tīkla nav iespējams nodrošināt siltumsūkņa darbību ziemas periodā. Uz šādu soli pamudināja likumdošana un arī atbalsta instrumenti. Nevienam nav bijis viegli izšķirties par vairāku desmitu tūkstošu eiro investīcijām uz mājsaimniecību, kuru orientējošais atmaksāšanās periods ir 8–15 gadi, atkarībā no elektroenerģijas cenas (pie zemākas cenas ilgāks atmaksāšanās periods un pie augstākas – īsāks). Neviena no 20 000 mājsaimniecībām nav un nevarēja rēķināties ar likuma grozījumā paredzēto neto sistēmas pārtraukšanu ar 2029. gadu. Sākotnēji mudinošā programma ražot zaļo enerģiju sāk izskatīties pēc mājsaimniecību masveida maldināšanas. Katra no šīm mājsaimniecībām 2029. gadā cietīs zaudējumus, jo līdz tam laikam uzstādītās iekārtas nebūs vēl atmaksājušās, un pēc tam, stājoties spēkā jaunajai kārtībai, arī neatmaksāsies. Zaudētāji būs visi, jo visticamāk, ka lielākā daļa no jauno apkures sistēmu ieviesējiem atgriezīsies atpakaļ pie granulu, gāzes vai malkas katliem. Ieguvējs pēc 2029. gada nebūs neviens – ne apņēmīgās 20 000 mājsaimniecības, ne sabiedrība kopumā, ne arī valsts. Mēs aizvirzīsimies prom no sākotnējā iedzīvotājus mudinošā atbalsta konkursa mērķa: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās.

Pievienots dokuments

Neto_sistema.pdf (atvērt)