Pārstāvis: Biedrība "Bauskas vecpilsēta"Publicēta: 11. Mar (2021)

APVEDCEĻU BAUSKAI!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā; Bauskas novada pašvaldībā

10'000
2'427
Jau parakstījuši 2'427
7'573

Drīzumā Satiksmes ministrija izskatīšanai Ministru kabinetā virzīs informatīvo ziņojumu “Par valsts autoceļu attīstību 2020-2040”, kas paredz Bauskas un Iecavas apvedceļa izbūvi rindas kārtībā tikai kā astoto, kārtējo reizi apvedceļu attālinot laika mērogā. Fakts par apvedceļa nepieciešamību ir zināms, un par to runāts jau gadu desmitiem, diemžēl līdz šim apvedceļa izbūve tā arī palikusi tikai atbildīgo valsts institūciju solījumos. Tikmēr dramatiski augošā tranzīta satiksmes plūsma pilsētā jau sen kļuvusi nesamērīga mazpilsētas apmēriem. Satiksmes intensitāte uz šā ceļa trīs reizes pārsniedz projektēto transporta vienību optimālo skaitu, būtiski pārsniedzot esošā ceļa caurlaides spēju. Šī satiksme grauj un degradē pilsētas infrastruktūru, un pilsētas dzīve ir pakārtota tranzīta maģistrālei. Prioritāte pilsētā vairs nav tās iedzīvotāji, bet gan pilsētu šķērsojošo kravu tranzīts. Jau 2016. gadā ir konstatēta paaugstināta vibrācija, trokšņu līmenis un neatbilstīga gaisa kvalitāte, kas veselīgu dzīves, darba un uzņēmējdarbības vidi pilsētas centrā padarījusi neiespējamu. Pētījumos ir pierādīta maģistrāles pārlieku negatīvā ietekme uz tās iedzīvotāju dzīves kvalitāti, īpaši veselību, un pilsētvidi kopumā. Gaisa piesārņojums un trokšņa līmenis pilsētā pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus. Izmērītie vibrācijas līmeņi uz ēkām pārsniedz drošas ietekmes līmeni un rada priekšnoteikumus iespējamai ēku sabrukšanai. Automaģistrāle A7 šķērso valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli - Bauskas pilsētas vēsturisko centru, un no tā cieš ēkas ar augstu kultūrvēsturisko vērtību. Maģistrāles sadalītā pilsēta jau sen nefunkcionē kā vienots organisms, un tās iedzīvotāju pārvietošanās pa pilsētu ir apgrūtināta un nedroša. Statistika liecina, ka uz autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) no 2015. g. līdz 2021. g. notikuši 276 ceļu satiksmes negadījumi. Pilsētas apvedceļa izbūve plānota vienotā koridorā ar dzelzceļa posmu "Rail Baltica". Taču abas transporta maģistrāles netiek attīstītas vienlaikus, kā arī pašlaik nav konkrētu risinājumu, kā tiks nodrošināta "Rail Baltica" būvniecībai nepieciešamo būvmateriālu piegāde. Tilts pāri Mēmelei Bauskā ir vienīgais pārvads. Saprotot, ka citu alternatīvu Mēmeles upes šķērsošanai šobrīd nav, ir skaidrs, ka smagā transporta kustība būvmateriālu piegādei, visticamāk, plānota caur Bauskas pilsētu, kas pie jau šobrīd pārslogotās transporta plūsmas nav pieļaujams. Par situāciju pilsētā Satiksmes ministrija un citas atbildīgās institūcijas ir informētas, tomēr Informatīvā ziņojuma izstrādes brīdī Bauskas pilsēta kārtējo reizi ir ignorēta.

Tāpēc ir nepieciešams 1. Bauskas un Iecavas apvedceļam paredzēt augstāku (vismaz piekto) prioritāti 1. posma projektiem un skaidri definēt projekta uzsākšanas laiku un finansējumu; 2. Līdz "Rail Baltica" Bauskas posma izbūves sākumam nodrošināt tranzīta kravas transportam iespēju apbraukt Bauskas pilsētu: • vietā, kur paredzēts automaģistrāles E67 Mēmeles šķērsojums, izbūvēt tiltu, ko vēlāk iespējams integrēt auto maģistrālē; • izbūvēt jaunu pievadceļu pagaidu tiltam abos Mēmeles krastos no Latvijas reģionālā autoceļa P87 un vietējā autoceļa V1022 (aptuveni 2 – 3 km); • sakārtot esošo ceļu V1022 no autoceļa A7 līdz perspektīvajai pieslēguma vietai E67 kravas transporta kustībai (aptuveni 2 km).

Līdz ar šo uzlabosies Bauskas iedzīvotāju dzīves kvalitāte, īpaši veselības ziņā un pilsētvidē kopumā. Samazināsies summārā satiksmes intensitāte Bauskas pilsētā, kas šobrīd sasniedz 35 000 transporta vienības diennaktī; no tām 36% - kravas transports. Samazināsies gaisa piesārņojums (CO2, NOx, PM10). Novirzot kravas transportu no pilsētas centra, gaisa kvalitāte pilsētā uzlabotos par 60%. Samazināsies pilsētas vides trokšņa robežlielums visos diennakts periodos. Samazināsies vibrācijas līmenis līdz drošas ietekmes līmenim, novēršot risku iespējamai ēku sabrukšanai. Un radīsies iespēja izstrādāt risinājumus mobilitātei pilsētā.

Pievienots dokuments

Biedribas_Bauskas_vecpilseta_vestule.pdf (atvērt)