Autori pateicas par atsaucību! Iniciatīvas prasības ir izpildītas.

Pārstāvis: Inese ValdheimaPublicēta: 11. Mar (2020)

ĀRKĀRTAS STĀVOKĻA IZSLUDINĀŠANA SAISTĪBĀ AR COVID-19
Iniciatīva tiks iesniegta LR Ministru kabinetā

10'000
965
Jau parakstījuši 965
9'035

Palēnināt vai pilnībā izskaust vīrusa COVID-19 izplatību Latvijā.

Izsludināt valstī ārkārtas situāciju un veikt karantīnas pasākumus, tai skaitā noteikt moratoriju ceļošanai uz vīrusa skartajām teritorijām, noteikt moratoriju masu pasākumu organizēšanai, pārcelt mācības attālinātā režīmā, kā arī veikt citus visaptverošus prevencijas pasākumus.

Sabiedrība iegūs laiku, lai veiksmīgāk sagatavotos vīrusa kontrolei vai pat pilnīgai tā izskaušanai.

Pievienots dokuments

ATKLĀTĀ_VĒSTULE.pdf (atvērt)

Iniciatīvas jaunumi

Ārkārtas stāvokļa un robežu slēgšanas prasības ir īstenotas16. Mar (2020)

Paralēli sabiedrības atbalstam par iniciatīvas "Ārkārtas stāvokļa izsludināšana saistībā ar Covid-19" īstenošanu valdība ir noteikusi ārkārtas stāvokli vīrusa izplatības apturēšanai, ieskaitot ierobežojumus uz valsts robežām, par ko arī iestājās iniciatīvas autori.

Līdz ar to iniciatīvas prasības faktiski ir izpildītas, un autori pateicas tās parakstītājiem.

Saziņā ar Ministru kabinetu ManaBalss noskaidroja, ka, lai arī ārkārtas stāvokļa un vēlākai ceļošanas ierobežojumu noteikšanai ir bijuši citi galvenie iemesli, arī šī vairāk nekā 900 iedzīvotāju parakstītā iniciatīva valdībā ir ievērota.

Līdztekus tai ManaBalss brīvdienās saņēma vairākus identiskus iniciatīvu iesniegumus ar prasību slēgt Latvijas robežas. Tie praktiski sakrita ar valdībā tobrīd jau notikušo lēmuma pieņemšanu šai jautājumā un netika publicēti.

AUTORS: MANA BALSS

Iniciatīvas autori aicina valdību nekavējoši noteikt moratoriju ceļošanai uz un no vīrusa skartajām teritorijām13. Mar (2020)

"Esam gandarīti par valdības lēmumu izsludināt ārkārtas situāciju un uzsākt karantīnas pasākumus, tomēr tie ir nepietiekami. Aicinām valdību nekavējoši noteikt moratoriju ceļošanai uz/no vīrusa COVID-19 skartajām teritorijām."

Tā izsludināto ārkārtas stāvokli Latvijā komentē iniciatīvas "Ārkārtas stāvokļa izsludināšana saistībā ar Covid-19" autori.

Iniciatīvas iesniedzēji ir Inese Valdheima, "O fonds" valdes priekšsēdētāja; Vilnis Sosārs, RAKUS Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes vadītājs; Signe Subatniece, RSU Onkoloģijas institūta Pārmantotā vēža pētniecības nodaļas pētniece, Stradiņa KUS Pārmantotā vēža konsultatīvā kabineta veselības veicināšanas koordinatore; Viktorija Lismane, "O fonds" padomes locekle un Voldemārs Lejiņš, ārsts.

"Mūsu sabiedrība ne vienmēr spēj demonstrēt augstu disciplinētības un atbildības līmeni, tādēļ vīrusa ierobežošanas stratēģiju jābalsta skaidri noteiktos regulējumos." Tā iniciatīvas pārstāve I. Valdheima komentē izsludinātā ārkārtas stāvokļa detaļas. "Aicinām nekavējoši noteikt moratoriju ceļošanai uz/no vīrusa COVID-19 skartajām teritorijām."

Autoru ieskatā valstī noteiktie ierobežojumi ceļošanā uz un no vīrusa skartajām valstīm ir nepietiekami šajos punktos:

4.6. tūrisma pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

4.7. iespēju robežās atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai.

Avots: ManaBalss

AUTORS: MANA BALSS

Izsludina ārkārtējo situāciju12. Mar (2020)

Ministru kabinets ārkārtas sēdē nolēma līdz 14. aprīlim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju.

Lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību, Latvijā no piektdienas, 13. marta, būs slēgtas mācību iestādes, kā arī būs aizliegti lielie masu pasākumi, ziņo LSM.

Valdība noteica:

- lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši vīrusa skartās valstis un nav bijuši kontaktā saslimušajiem;

- pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 13. marta mācības attālināti;

- pārtraukt visu interešu izglītības programmu mācību procesu;

- ar 13. martu aizliegt visus publiskos pasākumus virs 200 cilvēkiem;

- iestādēm nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;

- tūrisma pakalpojumu sniedzējiem pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz vīrusa skartajām valstīm; no tām atgriežoties, ir jāveic piesardzības pasākumi atbilstīgi Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai;

- pārcelt un neplānot komandējumus uz vīrusa skartajām valstīm.

Jānorāda, ka 18 stundu laikā kopš iniciatīvas publicēšanas ManaBalss platformā par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, to parakstīja vairāk par 800 iedzīvotājiem, kas ir ievērojams atbalsts šādai rīcībai.

Avots: LSM; ManaBalss

AUTORS: MANA BALSS