Pārstāvis: Oskars LazdaPublicēta: 29. May (2023)

NEPĀRCELT DARBA DIENU UZ SESTDIENU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
795
Jau parakstījuši 795
9'205

Ar šo iniciatīvu vēlos mainīt pašreizējo regulējumu, kas atsevišķos gadījumos nosaka sestdienu par darba dienu. Proti, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros. No valsts budžeta finansējamo institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, Ministru kabinets rīkojumu par darba dienas pārcelšanu izdod par nākamo gadu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam.

Es aicinu atcelt šo regulējumu – Darba likuma 133. panta ceturto daļu. Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, nav jāpārceļ šī darba diena uz sestdienu. Darbinieks iet strādāt šo darba dienu, un nav nepieciešamas četras brīvas dienas pēc kārtas. Piemēram, ja Latvijas valsts svētki ir ceturtdien, tad tā ir brīvdiena, bet piektdien darbinieks strādā, kā jau parastā darba dienā klājas, un sestdiena, svētdiena ir brīva.

Sabiedrība no tā iegūst gan kvalitatīvāku darba, gan atpūtas laiku. Sešas darba dienas pēc kārtas, kā tas mēdz būt pašlai, nav pareizi un lietderīgi. Jau pašlaik ir darba devēji, kas nepārceļ šo darba dienu, jo zina, ka darbinieks būs atbildīgāks, un pilnvērtīgāka būs arī darba izpilde, strādājot piecas, nevis sešas, darba dienas darba dienas pēc kārtas. Arī pirmsskolas bērni un skolēni varēs pilnvērtīgi atpūsties, jo nebūs sestdien jāapmeklē pirmsskola vai skola.