Pārstāvis: Sindija GrīslePublicēta: 22. Dec (2022)

SPECIĀLA NODOKĻU REŽĪMA PIEMĒROŠANA VĒRTSPAPĪRU DARĪJUMOS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
49
Jau parakstījuši 49
9'951

Vēlos palielināt kopējo investīciju apjomu AS Nasdaq Riga biržā, lai attīstītu tirgu un uzlabotu sabiedrības labklājības līmeni ilgtermiņā. Latvija ir pēdējā vietā pēc akciju tirgus kapitalizācijas pret IKP, atpaliekot arī no pārējām Baltijas valstīm. Latvijā 2019. gada beigās kapitalizācija pieauga līdz 2,7% no IKP. Pēc akciju tirdzniecības apgrozījuma Latvija būtiski atpaliek no kaimiņvalstīm, kuru biržas, neskatoties uz līdzīgo ekonomikas struktūru un izmēru, tomēr ir spējušas panākt augstāku attīstības līmeni. Ir jāpadara efektīvu AS Nasdaq Riga biržas veiktspēju un konkurenci starp pārējām biržām, iesaistot vairāk mazo investoru, lai palielinātu interesi par investīciju procesiem, kā arī ir jāpalielina lielo investoru skaits, kuri ieguldītu ilgtermiņā. Visām darbībām ir jābūt saskaņotām, lai samazinātu vērtspapīru tirgošanas spekulāciju riskus un nodrošinātu stabilu un augošu AS Nasdaq Riga biržu, kā arī lai aizsargātu Latvijas iekšējo tirgu. Palielinot akciju tirgus kapitalizācijas līmeni Latvijā, tiktu nodrošināts lielāka kapitāla plūsma uzņēmumiem, kas savukārt veicinātu kopējā tirgus attīstību un labklājības līmeņa celšanos ilgtermiņā. Godprātīga un samērīga nodokļu piemerošana veicinās sabiedrības interesi par investīciju procesiem, tā praktiski piemērojot progresīvo likmi. Balstīsimies citu valstu pieredzē par to, ka ilgtermiņā turētas akcijas netiek apliktas ar nodokli vai nodoklis ir mazāks, un tas veicina sekmīgu konkurences veidošanu ar citu valstu tirgiem. Tas arī aizsargās mūsu investoru interešu pārstāvību un izaugsmi. Svarīgi ir arī pieminēt, ka Eiropas Savienībā nav harmonizēta kapitāla pieauguma nodokļa, kas attiecīgi ietekmē konkurenci un to, cik dārgs ir kapitāls katrā no dalībvalstīm. Piemērojot augstu likmi, mēs padarām kapitālu savā valstī mazāk pieejamu un tā iegādi – dārgāku. Tas samazina izaugsmes tempus. Īpaši svarīgs aspekts ir tas, ka mūsu valstī esošajiem uzņēmumiem pirmām kārtām būtu jābūt pieejamākiem mūsu pašu cilvēkiem. Jo pašreiz ir izveidojusies situācija, ka mūsu valsts kapitāls mums pašiem ir dārgāks nekā ārvalstu investoriem, un tāda situācija ir nepieļaujama. Tā ir jālabo mūsu kā valsts kopējo interešu pārstāvībai. Kopējie limiti ir nepieciešami, lai spētu noteikt, vai šīs darbības ir profesionāli balstītas un vai tas kalpo par papildus līdzekļu gūšanas veidu.

Tāpēc aicinu veikt likumdošanas grozījumus, lai AS NASDAQ RIGA 1) atceltu kapitāla nodokļa maksāšanu, ja aktīvu atdeve gada laikā nepārsniedz 10'000 EUR vai vērtspapīri tiek turēti vismaz vienu gadu; 2) ja aktīvu atdeve gadā pārsniedz 10'000 EUR un vērtspapīri netiek turēti vismaz vienu gadu, ir jāpielāgo 5% nodoklis AS Nasdaq Riga biržā iegādātiem vērtspapīriem. Attiecībā uz CITĀM BIRŽĀM: 3) ja deklarējamā peļņa no vērtspapīru tirgošanas citās biržās gada laikā nepārsniedz 15'000, vai vērtspapīri tiek turēti vismaz vienu gadu, ir piemērojama 10% kapitāla pieauguma likme; 4) ja deklarējamā peļņa no vērtspapīru tirgošanas citās biržās gada laikā pārsniedz 15'000 , tad tiek pielāgota likme 15% apmērā.

AS Nasdaq Riga vērtpapīru īpašais nodokļu režīms nodrošinās straujāk augošu tautsaimniecību. Tas dos ieguvumu uzņēmumiem, kas savukārt palielinās darba vietu skaitu un uzlabos cilvēku vispārējo labklājību. Progresīvās likmes noteikšana investoriem ārzemju tirgos nodrošinās lielāku kapitāla plūsmu mūsu valstī.