Pārstāvis: Oskars DilēvičsPublicēta: 13. Sep (2022)

ATJAUNOT LĀČPLĒŠA KARA ORDENI UN PIEŠĶIRT TO UKRAINAS TAUTAI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
87
Jau parakstījuši 87
9'913

Aicinu atjaunot Latvijas augstāko valsts militāro apbalvojumu – Lāčplēša Kara ordeni un tā augstākās šķiras ordeni piešķirt Ukrainas tautai. Jānorāda, ka Lāčplēša Kara ordenis var tikt piešķirts ne tikai fiziskai personai, bet arī personu kopumam. Piemēram, ar Lāčplēša Kara ordeni ir apbalvots Verdenas cietoksnis Francijā par tā varonīgo aizstāvību Pirmā pasaules kara laikā.

Šai iniciatīvai nav nepieciešams atsevišķs finansējums; tas ir simbolisks labās gribas žests.

Sabiedrība ar to nostiprinās apziņu, ka Ukrainas tauta šobrīd cīnās ne tikai par savu, bet arī par mūsu brīvību.