Iesniegta adresātam

Pārstāvis: Ivans VasiļenkoPublicēta: 22. Jan

ATJAUNOT VILCIENA SATIKSMI STARP VENTSPILI UN RĪGU
Iniciatīva tiks iesniegta LR Satiksmes ministrija

1'000
3'199
Jau parakstījuši 3'199

2023. un 2024. gadā pasažieru dzelzceļa transporta tēma Latvijā aktualizējās vairāku nozīmīgu projektu dēļ. Tie ir: AS "Pasažieru vilciens" jauno vilcienu ieguve un uzņēmuma zīmoga atjaunošana (par ViVi); Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras attīstība; pasažieru vilcienu satiksmes paplašināšana Liepājas virzienā. Neskatoties uz vairākām pārmaiņām, Latvijā ir daži jautājumi par pasažieru dzelzceļa satiksmi, kuriem nav pievērsta pietiekami liela uzmanība. Viens no tādiem ir dzelzceļa pasažieru transporta satiksme ar vienu no Latvijas lielākajām plisētam – Ventspili. Ventspils ir vienīga Latvijas valstspilsēta, kurai nav dzelzceļa pasažieru transporta satiksmes ar valsts galvaspilsētu Rīgu. Kopš 2010. gada pasažieru vilcienu satiksme ar Ventspili ir pārtraukta, pasažieru pārvadāšana tiek organizēta, izmantojot tikai autobusu satiksmi, kura nevar nodrošināt augsto komforta līmeni braukšanas laikā. Jāņem vērā, ka autobusu satiksme tiek arī dotēta, tāpēc nav pareizi argumentēt, ka dzelzceļa satiksme būtu ekonomiski tik ļoti neizdevīga. Dialogs par pasažieru vilcienu satiksmes atjaunošanu dažreiz rodas, taču ātri apstājas, un viss paliek tikai ideja, kas "kādreiz ir jārealizē". Ventspils ir 6. lielāka Latvijas pilsēta. Tā ir viens no Kurzemes un Latvijas attīstības centriem, kur tiek nodrošināti dažāda veida pakalpojumi. Ventspils ir reģionāla pilsēta, kas nevar būt attālināta no galvaspilsētas un vienlaikus nodrošināt tai līdzīgu dzīves līmeni. Ventspilij ir nepieciešama pasažieru vilciena satiksme ar Rīgu, kas var veicināt Ziemeļkurzemes (it īpaši Ventspils) un Rīgas kopību, kas ir nepieciešama cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Tāpēc ir nepieciešams atjaunot pasažieru vilcienu satiksmi ar Ventspils valstspilsētu un Ziemeļkurzemes apdzīvotajām vietām. Apzinoties šā jautājuma iespējamus finansiālus trūkumus, ir nepieciešams rast optimālo problēmas risinājumu. Viens no iespējamiem risinājumiem var būt pasažieru kustības organizēšana, sekojot Liepājas piemēram. Liepājas modelis paredz rīta vilcienu no Liepājas uz Rīgu un vakara vilcienu no Rīgas uz Liepāju. Ventspils virzienā var būt īstenots līdzīgs risinājums, taču brīvdienās vilcienu skaits var būt lielāks. Ventspils problēma var būt atrisināta, izmantojot esošo pasažieru vilcienu satiksmes sistēmu starp Rīgu un Tukumu. Reisi Tukuma virzienā ir aptuveni 15 reizes dienā, un daži esošie vilcienu reisi var būt pagarināti līdz Ventspilij. Apzinoties Ventspils nozīmi tūrisma nozarē, var turpmāk izvērtēt arī pasažieru vilcienu reisu skaita palielināšanu vasaras sezonā.

Atjaunojot pasažieru vilcienu satiksmi ar Ventspili, pilsētas un Ziemeļkurzemes ciemu iedzīvotāji iegūst komfortāku un drošāku pārvietošanas veidu. Šis transporta veids palīdzēs: iedzīvotajiem izmantot Rīgā esošos labumus, kas nav pieejami reģionā; nodrošināt ciešāku ekonomisku un kultūras saikni ar galvaspilsētu; palielināt gan iekšēja, gan arēja tūrisma attīstību Latvijā; saglabāt reģionālas attīstības iespējas, veidojot plašāku transporta piedāvājumu reģiona iedzīvotajiem un uzņēmumiem.