Iniciatīva zaudējusi aktualitāti, Saeimā iesniegta netiks!

Pārstāvis: Zatlera Reformu PartijaPublicēta: 11. Nov (2011)

ATLAISTAI SAEIMAI NEPIENĀKAS PAPILDU KOMPENSĀCIJAS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
13'192
Jau parakstījuši 13'192

Ir būtiska atšķirība, vai Saeimas deputāta mandāts beidzas vispārējā kārtībā – pēc četru gadu darba, vai arī tas tiek izbeigts, jo tauta nobalsojusi par Saeimas atlaišanu. Šobrīd likums paredz, ka visi deputāti līdz ar attiecīgās Saeimas pilnvarām, ja nav ievēlēti nākamajā Saeimā, saņem vienreizēju pabalstu triju mēnešalgu apmērā. Uzskatām, ka gadījumos, kad Saeima tiek atsaukta vai atlaista, Saeimas pilnvaras izbeidzas, jo vēlētāji tautas nobalsošanā ir pauduši neapmierinātību ar tās darbu. Līdz ar to šādā situācijā pabalsta izmaksāšana triju mēnešalgu apmērā nav pamatota. 2011. gada 10. novembra balsojumā Saeima šo iniciatīvu noraidīja. Šī iemesla dēļ vēršamies pie iedzīvotājiem ar aicinājumu to atbalstīt atkārtotai virzīšanai Saeimā.

Piedāvājam likuma grozījumus, kas Saeimas atsaukšanas vai atlaišanas gadījumos neparedz nekādus papildu pabalstus.

11. Saeimā nepārvēlētajiem deputātiem tika izmaksātas kompensācijas 266 173 latu apmērā. Grozot šo likumu, radīsies iespēja nepamatoti netērēt valsts budžeta līdzekļus.