Pārstāvis: Jānis PaeglisPublicēta: 07. Jun (2023)

ĀTRGAITAS DZELZCEĻŠ UZ DAUGAVPILI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
558
Jau parakstījuši 558
9'442

Jau gadiem kā viens no Latvijas problēmu reģioniem ir minēta Latgale. Neintegrēta, ar svešas valsts informatīvo lauku pārņemts reģions, no kura iedzīvotāji pazūd vēl straujāk nekā citur Latvijā (skat. ziņu https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/iedzivotaju-skaits-samazinas-visa-latvija-bet-latgale-visstraujak.a408268/). Valsts ir tik stipra, cik tās vājākais posms. Lai piepildītu jau daudzus gadus kaltos plānus un vīzijas par investīcijām Latgalē un šā reģiona attīstību, kā arī atbalstot kopējo valsts nākotnes perspektīvu, rosinu balsot par šo iniciatīvu, lai jau tuvākajos gados tiktu izveidots plāns un pēc "Rail Baltica" dzelzceļa atklāšanas tiktu nekavējoties sākts darbs pie ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils izstrādes.

Šādam nacionāla līmeņa projektam ir nepieciešama gan politiskā griba un vienprātība ar attiecīgiem lēmumiem Saeimā, gan pārresoru sadarbība valdības līmenī. Uz to es arī aicinu.

Īstermiņa ieguvumi no ātrgaitas dzelzceļa uz Daugavpili būs gan šīs Latvijas otrās lielākās pilsētas attīstība, gan nozīmes pieaugums dzelzceļam tuvākajās Latgales pilsētās. Uzlabotā mobilitāte veicinās arī biznesu un ekonomiku. Tāpat arī notiktu tika daudzus gadus gaidītā integrācija, jo cilvēkiem no Daugavpils būtu ērtāka un ātrāka iespēja nokļūt citur Latvijā un otrādi. Sevišķi līdz ar Rīgas ērtāku sasniedzamību, mazinātos nepieciešamība meklēt saimnieciskās dzīves tuvākās alternatīvas austrumu virzienā. Ietaupījumi visdrīzāk būtu arī sabiedriskā transporta pārvadājumiem, tos novirzot līdz tuvākajai dzelzceļa pieturai tā vietā, lai, piemēram, autobusi brauktu tieši uz Rīgu. Līdz ar ērtu ātrvilcienu arī koplietošanas ceļi tiktu atslogoti no privātajiem transporta līdzekļiem. Ilgtermiņā ieguvums ir gan Daugavpils, gan citu pilsētu attīstība dzelzceļa tuvumā Latgales reģionā, tostarp demogrāfiskā attīstība. Jo būtu vieglāk un racionālāk attīstīt dzīvojamo fondu ērta un efektīva dzelzceļa tuvumā.