Pārstāvis: Guntars BaumanisPublicēta: 26. Apr (2015)

PAR RAIL BALTICA TRASI VISMAZ 5 KM ATTĀLUMĀ NO VIDZEMES JŪRMALAS
Iniciatīva tiks iesniegta Salacgrīvas , Limbažu un Sējas novada domēm ,Satiksmes ministrijai

10'000
188
Jau parakstījuši 188
9'812

Ar šo iniciatīvu vēlos panākt, lai Rail Baltica dzelzsceļa trase tie novirzīta vismaz 5 km attālumā no Rīgas jūras līča Vidzemes piekrastes. Ja Rail Batica atradīsies tuvāk piekrastei, tiks nodarīts neatgriezenisks kaitējums dabai. Izbūvējot Rail Baltica trasi tuvu Vidzemes jūrmalai un autotrasei Rīga –Tallina, tiks ierobežota dzīvnieku, rāpuļu migrācija - barjeras būs praktiski nepārvaramas, izveidosies noslēgta,maza biosfēra starp jūru un dzelzsceļu, kas ļoti ietekmēs dabu. Tiks ierobežota un samazināta lauksaimnieciskajā darbībā izmantojamā zeme,kas piejūras novados nav tik daudz. Tiks ierobežota iespēja attīstīties tūrismam.

Rail Baltica dzelzceļa līnija jāveido tālāk no Vidzemes jūrmalas piekrastes, nekā šobrīd paredzēts - tai jābūt vismaz 5 km attālumā no krasta līnijas. Nepieciešams izstrādāt citu Rail Baltica dzelzceļa maršrutu, kurā tiktu ņemti vērā nosauktie faktori, īpaši dabas aizsardzības aspekti.

Iniciatīvas rezultātā iegūsim neskartu Rīgas jūras līča Vidzemes piekrastes zonu vismaz 5 kilometru platumā.Saglabāsim Vidzemes piekrastes dabas vērtības, dosim iespēju netraucēti attīstīties augu un dzīvnieku sugām. Saglabāsim piejūras lauksaimniecības zemes un tūrisma attīstības iespējas, palīdzēsim attīstīties vietējām kopienām un iedzīvotāju mazajiem uzņēmumiem.