Pārstāvis: Paegle JānisPublicēta: 23. Jan (2017)

IESPĒJA SAEIMAS VĒLĒŠANĀS IELIKT MĪNUSA BALSI PARTIJAI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
735
Jau parakstījuši 735
9'265

Aicinu mainīt balsu skaitīšanas mehānismu Saeimas vēlēšanās.

Dažkārt izvēle ir starp vairākliem "ļaunumiem", un esam spiesti izvēlēties mazāko. Bet vai tā tiešām ir izvēle? Ir politiskie spēki, kurus es nevēlos redzēt pie varas, un tikai tāpēc esmu spiests vēlēt par tiem, kuri ir pret viņiem, lai gan arī šo izvēli neizdaru labprātīgi. Kāpēc man kā vēlētājam nav dota iespēja nobalsot PRET!? Patlaban, izsvītrojot vienu vai visus kandidātus no kāda saraksta, šī partija PAT SAŅEM manu balsi! Vai tas ir godīgi? Šī iniciatīva dotu iespēju vienkārši nobalsot pret un attiecīgā politiskā spēka balsu skaitā ievilkt treknu "-1". Ir grūti izprast visus politiskos procesus, ja neesi ieguvis atbilstīgu izglītību šajā jomā, pieredzi kādā ar to saistītā darbā un tamlīdzīgi. Tomēr, jebkuram pat politikā neizglītotam cilvēkam ir iespēja atcerēties, ko kāds kandidāts vai kāda partija ir solījusi pirms četriem gadiem un, ja šis solījums nav izpildīts, tad nākamajās vēlēšanās ielikt mīnusu, ne tikai atņemot kādam politiķim iekšējo partijas reitingu, bet arī samazinot kopējo balsu skaitu, ko visa partija ir ieguvusi. Ir jāsaprot, ka mēs kā vēlētāji esam tie, kas dod deputātiem darbu. Mēs esam darba devējs, un no mūsu nodokļiem tiek maksāts viņu atalgojums. Tomēr mēs pat nevaram kādam no topošajiem darbiniekiem pateikt – "NĒ, Tevi es nevēlos redzēt!" Tas motivētu politiķus daudz nopietnāk apdomāt savus solījumus un šo solījumu īstenošanu.

Šīs iniciatīvas ieviešana veicinās ievēlēto kandidātu (deputātu) svinīgā solījuma un politisko partiju solījumu izpildi un pastiprinās politisko atbildību, ja dotie solījumi nav pildīti godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas.