Pārstāvis: Andris LiepaPublicēta: 05. Apr

BARGĀKUS SODUS PAR SEKSUĀLIEM NOZIEGUMIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
748
Jau parakstījuši 748
9'252

Latvijas tiesu varas interpretācija un sodu piemērošana noziedzīgajam nodarījumam pēc Krimināllikuma XVI nodaļas "Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību", manuprāt, pašlaik nav samērīga ar nodarīto psiholoģisko traumu mūža garumā cietušajai personai, tai skaitā nepilngadīgai personai. Ar šo iniciatīvu aicinu palielināt Krimināllikuma XVI nodaļas soda mērus, izslēdzot tādus, kā īslaicīga brīvības atņemšana un sabiedriskais darbs, kā arī skaidri definējot minimālos brīvības atņemšanas sodus visos Krimināllikuma XVI nodaļas pantos, it īpaši, ja noziedzīgais nodarījums ir izdarīts pret nepilngadīgu personu. Aicinu izdalīt konkrētus nepilngadīgo personu vecuma dalījumus un soda mērus, jo, manuprāt, šāds noziedzīgs nodarījums pret personu 0 līdz 14 gadu vecumam nav tas pats, ja persona ir, piemēram, no 14 līdz 16 gadu vecumam. Šobrīd, ja noziedzīgais nodarījums pēc būtības tiesas procesa gaitā tiek definēts kā "seksuāla vardarbība" vai "pavešana netiklībā", nevis "izvarošana", par noziedzīgu nodarījumu var saņemt nesamērīgi mazu soda mēru, piemēram, tikai probācijas uzraudzību vai sabiedrisko darbu. Robežas starp Krimināllikuma "izvarošana", "seksuālā vardarbība", "pavešana netiklībā" nav skaidri definētas un ir sapludinātas, tā radot iespēju variēt ar noziedzīgā nodarījuma smaguma pakāpi. Aicinu skaidri definēt, līdz kurai robežai Krimināllikuma XVI nodaļā piemērojama "izvarošana" un līdz kurai – "seksuālā vardarbība" un "pavešana netiklībā".

Aicinu izveidot darba grupu un iesaistīt tajā arī nevalstiskās organizācijas, bāriņtiesas un citas iestādes, institūcijas un iedzīvotāju grupu pārstāvjus, lai izdiskutētu un veiktu attiecīgus grozījumus Krimināllikuma XVI nodaļā, paredzot bargākus soda mērus, kā arī lai skaidri definētu, kurām darbībām piemērojami 159. panta "Izvarošana" soda mēri, kurām – 160. panta "Seksuālā vardarbība" soda mēri un kurām – 162. panta "Pavešana netiklībā" soda mēri. Izslēdzot no Krimināllikuma XVI nodaļas pantiem tādus gala soda mērus kā īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs. Aicinu Krimināllikuma XVI nodaļā skaidri definēt brīvības atņemšanas soda mēra minimālos termiņus, nomainot definējumu "līdz [..] gadiem", jau konkrēti nosakot "no [..] līdz [..] gadiem". Izdalīt Krimināllikuma XVI nodaļā konkrētus cietušo nepilngadīgo personu vecuma sliekšņus un tam piemērojamo sodu.

Ja, palielinot soda apmērus par dzimumnoziegumiem, tiktu pasargāta kaut viena persona, jo varmāka apdomātu savas rīcības sekas, tad sodu palielināšana būtu sasniegusi savu mērķi.