Pārstāvis: Ralfs BērziņšPublicēta: 23. Aug (2022)

BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMS VAIRĀKU VIENLAIKUS DZIMUŠU BĒRNU ABIEM VECĀKIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
658
Jau parakstījuši 658
9'342

Ierosinu, ka, līdz ar vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, abi vecāki var doties bērna kopšanas atvaļinājumā.

Tas ir panākams, grozot attiecīgo likumdošanu. Paredzamais slogs valsts budžetam nebūtu pārmērīgs, jo vidēji gadā Latvijā ir dzemdības ar apmēram 272 dvīņiem un trīņiem (skat. datus šeit – https://bit.ly/3CoEKOi).

Līdz ar šo pārmaiņu vairākiem vienās dzemdībās dzimušajiem bērniem tiks nodrošināta pilnvērtīgāka aprūpe dzīves izšķirīgi svarīgajā agrīnajā vecumā. Šādi mēs veicināsim arī ģimeniskumu vispār.