Pārstāvis: Marina PjanovaPublicēta: 24. May (2022)

BEZMAKSAS AKTĪVĀ DROŠĪBAS POGA RĪDZINIEKIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē

1'999
489
Jau parakstījuši 489
1'510

Sākot ar 2020. gada maiju, Rīgas Sociālais dienests sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem "Mājas Aprūpe" un "Dzīvības Poga" mājas aprūpes ietvaros piedāvā rīdziniekiem ar zemiem ienākumiem (ieņēmumi nepārsniedz 500 eiro mēnesī) bezmaksas sociālo pakalpojumu "Drošības poga". "Drošības pogas" pakalpojuma mērķis ir nodrošināt Rīgas Sociālā dienesta klientiem, kuriem vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī, nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzības sniegšanu dzīvesvietā 24 stundas diennaktī. Pakalpojumu nodrošina personai, kura dzīvo viena, vai arī gadījumos, kad ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi. Šobrīd bezmaksas "Drošības pogas" pakalpojums ir pieejams tikai mājas aprūpes ietvaros (ierīce darbojas tikai mājās). Savukārt tiem cilvēkiem, kuriem ir zemi ienākumi un kas sirgst ar hroniskām saslimšanām, bet piekopj salīdzinoši aktīvu dzīvesveidu un iziet ārpus savas dzīvesvietas, tā ir pieejama tikai par maksu. Jānorāda arī, ka cilvēki, kuri cieš no atmiņas traucējumiem (piemērām, demences), bieži vien apmaldās un nesaprot, kur atrodas. Ir ļoti svarīgi savlaikus noteikt viņu ģeolokāciju un atrast viņus pēc iespējas ātrāk.

Tāpēc aicinām rast iespēju nodrošināt bezmaksas sociālo pakalpojumu "Drošības poga" arī mobilajā formātā, kad cilvēks, kuram ir SOS pogas aproce vai kulons, brīvi varētu pārvietoties ārpus savas dzīvesvietas un justies droši, jo viņš ir zvanu centra uzraudzībā, viņam ir pieejams SOS signāls, ir nodrošināta divvirziena komunikācija, un nepieciešamības gadījumā atbildīgie dienesti var noteikt viņa atrašanās vietu un nekavējoties sniegt neatliekamo medicīnisko vai cita rakstura palīdzību.

Līdz ar to rīdzinieki ar zemiem ienākumiem un attiecīgām diagnozēm saņems bezmaksas SOS pogu – aktīvo drošības pogu – kulona vai aproces veidā un varēs droši pārvietoties ārpus dzīvesvietas, bet viņu tuvinieki zinās, ka ar SOS pogu cilvēks ir zvanu centra uzraudzībā, un problēmu gadījumā viņam tiks sniegta nepieciešamā palīdzība. Šis pakalpojums spēj arī samazināt stresu un trauksmi. Tas palielinās lietotāja brīvību un neatkarību. GPS atrašanās vietas modulis sniedz cilvēkam papildus drošību un mazina risku palikt bezpalīdzības stāvoklī, kas bieži ir arī priekšlaicīgas nāves iemesls.