Iniciatīva ir publicēta ar Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijas atbalstu

Pārstāvis: Latvijas Skaistumkopšanas speciālistu asociācijaPublicēta: 09. Mar (2021)

CIEŅPILNS ATBALSTS SKAISTUMKOPŠANAS NOZAREI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'871
Jau parakstījuši 1'871
8'129

Aizliegums strādāt kopsakarā ar kompensāciju krietni zem iztikas minimuma nevar būt taisnīgs risinājums. Daļa skaistumkopšanas nozares jau kopš novembra ir pakļauta aizliegumam strādāt un nopelnīt iztiku. Pēc nozares saceltās trauksmes vienīgais un reāli saņemtais atbalsta pasākums bija 500 eiro izmaksa cilvēkam par dīkstāvi 2021. gada janvāra mēnesī. Par dīkstāvi 2020. gada novembrī un decembrī izmaksātais atbalsts nepārsniedza 300 eiro cilvēkam. Pirmkārt, tas ir tuvu nabadzīgas slieksnim valstī, otrkārt – tas ir tikai īstermiņa risinājums. Ar saņemto atbalstu nav iespējams segt izdevumus, kas saistīti ar darba vietu, piemēram, telpu īre, komunālie maksājumi, bērnu audzināšanu, kredītu nomaksu, u.tml. Jānorāda, ka 99% kosmetologu un skaistumkopšanas speciālistu ir sievietes, no kurām daļa ir vientuļās mātes. Nozares veiktā aptauja šā gada sākumā liecina, ka trešā daļa no 1060 skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem (aptaujas respondenti), kas pieteikušies valsts atbalsta instrumentiem, saņēmuši atteikumu. Tas nozīmē, ka šīs pārsvarā sievietes ir paaugstināti pakļautas nabadzības riskam.

Ja valdība pieņem lēmumu aizliegt daļai speciālistu skaistumkopšanā sniegt pakalpojumus, tad tai ir jānodrošina cieņpilni un līdzvērtīgi ienākumi. Nozare prasa noteikt dīkstāves pabalstu šiem speciālistiem - vēlams 1200 eiro, bet ne mazāk par 1000 eiro mēnesī uz laiku, kad valdība aizliedz nozares specialistiem strādāt. Skaistumkopšanā var izvēlēties nodokļu režīmu kā patentmaksu, ja atbilstīgi paša cilvēka prognozei gada saimnieciskās darbības ieņēmumi, pārrēķinot uz pilnu gadu, nepārsniedz 15'000 eiro. Tātad, izvēloties patentmaksas režīmu, cilvēks plāno ieņēmumus vismaz 1250 eiro mēnesī. Pantentmaksātājs un pašnodarbinātais nevar saņemt nevienu citu dīkstāves atbalsta pabalstu – ne grantu, ne par apgrozāmajiem līdzekļiem, ne slimības pabalstu, paliekot mājās ar bērnu. Tātad skaistumkopšanā strādājošajiem arī šobrīd ir jānodrošina maksa par telpu nomu no 500 eiro dīkstāves pabalsta, kā arī valstī nav mehānisma, kas apturētu kredītiestāžu prasību un komunālo rēķinu piestādīšanu cilvēkiem, kas ir palikuši bez ienākumiem. Arī bezmaksas medicīniskos pakalpojumus šīs nozares speciālisti nevar saņemt.

Cita starpā piedāvātais risinājums veicinātu arī epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos valstī, jo pakalpojuma sniedzējiem nebūtu jāstrādā nelegāli mājās iztikas līdzekļu trūkuma dēļ un jāriskē ar savu un iedzīvotāju veselību, sniedzot pakalpojumus nepiemērotos apstākļos.