Pārstāvis: Romāns ZukulisPublicēta: 23. Aug (2023)

ATJAUNOT VENTAMONJAKA DARĪBU, NEKOMPROMITĒJOT SANKCIJAS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
44
Jau parakstījuši 44
9'956

Aicinu Saeimu un valdību rast risinājumu jautājumā par SIA "Ventamonjaks" darbības atjaunošanu. Tas ir izdarāms, nekompromitējot sankcijas. 2022. gada 27. maijā ar ES sankcijām tika apturēta šķidrā amonjaka piegādātāja SIA "Ventamonjaks" darbība. Tas Latvijai radīja vērā ņemamus ekonomiskos zaudējumus, samazinoties nodokļu ieņēmumiem, jo "Ventamonjaks" pirms darbības apturēšanas bija viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. Līdz ar tā slēgšanu, daudzi zaudēja arī darba vietas. SIA "Ventamonjaks" darbību ir iespējams atjaunot, nepārkāpjot ES sankciju politiku, un tas ir paredzēts arī ES likumdošanā.

Lai atjaunotu līdzsvaru starp sabiedrības ekonomiskajām un sociālajām interesēm un ES sankcijām, ir jāpārskata lēmums par SIA "Ventamonjaks" darbības apturēšanu. Ar īpašu ES lēmumu ir iespējams izmainīt uzlikto sankciju darbības mehānismu. Ir jāizmanto juridiskā elastība, pamatojoties uz ES Padomes regulu Nr. 269/2014. Uzmanība jāpievērš 4. panta 1. sadaļai un 6. pantam. Tas dod iespēju dalībvalstīm atbrīvot iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus īpašos gadījumos, pat ja labuma guvējam ir piemērotas sankcijas. Mehānisms ļauj nodrošināt uzņēmuma funkcionēšanu, vienlaikus nepārkāpjot sankcijas.

Iznākumā "Ventamonjaks" atkal kļūs par vienu no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā, tiks atjaunotas darba vietas un mazināta sociālā spriedze.