Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Nora VidnerePublicēta: 17. Nov (2023)

CĪRAVAS DIŽOZOLA SAGLABĀŠANA
Iniciatīva tiks iesniegta Dienvidkurzemes pašvaldībā

400
461
Jau parakstījuši 461

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI DIENVIDKURZEMES NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Lūdzu mainīt 1970. gados nelegāli iebraukta ceļa atrašanās vietu, lai neietekmētu aizsargājamā dižozola attīstība un tā ilgmūžības nodrošināšanu. Pāri Aptiekas ozola saknēm Cīravā iet ceļš, un caur tā zariem tika izvilkta elektrolīnija.

Ir nepieciešams pārvietot nelegāli iebraukto ceļu vismaz par dažiem metriem, ārpus dižozolam nepieciešamās aizsargājamās zonas.

Latvija ir Eiropas dižkoku lielvalsts ar otru lielāko dižkoku blīvumu tūlīt pēc Lielbritānijas. Mums ir daudz skaistu, koptu dižkoku, daudz – savvaļā augošu un droši vien arī vēl neatklātu dižkoku. Bet tie, kas pēc izmēriem atbilst dižkoka statusam, tiek aizsargāti ar Ministru Kabinets noteikumiem Nr. 264. Tie nosaka, ka koka vainaga projekcijas laukumā un desmit metrus ap to nedrīkst veikt darbības, kas var traucēt koka augšanai un dabiskai attīstībai, nedrīkst novietot smagas lietas, kā arī šo teritoriju drīkst attīrīt no citu traucējošu koku un krūmu apauguma. Dienvidkurzemes novadā Cīravas pagastā pie Ozoliņu mājām slejas varenais, ainaviskais Aptiekas ozols. Okupācijas gados meliorācija negatīvi ietekmēja ozolam pieejamo valgmi, un caur tā zariem tika izvilkta elektrolīnija. Cīravas pagasta iedzīvotāji un pašvaldība patiesi novērtētu šā varenā, staltā dižozola vērtību, ja kopīgiem spēkiem rastu labāko risinājumu dižkoka ilgmūžības nodrošināšanai. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI DIENVIDKURZEMES NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ!