Pārstāvis: Ainārs KomarovskisPublicēta: 06. Dec (2021)

CITU COVID-19 VAKCĪNU ATZĪŠANA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
371
Jau parakstījuši 371
9'629

Šobrīd Latvijā ir legalizētas četras vakcīnas. Tas samazina vakcinējamo izvēles iespējas un atbalstu vakcinācijai sabiedrībā. Ja valdībai reāli rūp sabiedrības veselība un tautsaimniecības atgūšanās un tā vēlas paaugstināt vakcinēto personu loku, tad ir vai nu jāreģistrē, vai arī jāatzīst par derīgām Latvijā arī tās vakcīnas, kuras ir atzītas citās Eiropas zemēs, pat ja tās nav apstiprinātas Eiropas Zāļu aģentūrā (EZA), un ietver sevī lielu piekrišanas potenciālu mūsu zemē. Šāda prakse Eiropā ir, piemēram, Itālijā, kas atzīst ne tikai EZA apstiprinātās vakcīnas (https://bit.ly/3cW4SC6).

Tāpēc piedāvāju arī Latvijā legalizēt citās Eiropas zemēs pielietotās vakcīnas, kurām ir nozīmīgs atbalsta potenciāls pie mums. Tas ir, atzīt attiecīgos vakcinācijas sertifikātus. Lai tas neattiektos tikai uz iebraucējiem, bet arī uz Latvijas iedzīvotājiem un vienlaikus celtu vakcinācijas aptveri, aicinu arī licencēt ārstniecības iestādes, kuras būtu tiesīgas pašas organizēt pie sevis iedzīvotāju vakcināciju ar EZA neapstiprinātām, bet citās Eiropas zemēs par derīgām atzītās vakcīnas.

Tā rezultātā sabiedrībai tiks dota izvēles iespēja par naudu vai bez maksas saņemt to vakcīnu, par kuras lietošanu katrs pats uzņemsies atbildību.