Pārstāvis: Zaiga JensonePublicēta: 09. Mar (2021)

DARBA STĀŽĀ IESKAITĪT MĀCĪBU LAIKU ARĪ TAD, JA NAV IEGŪTA VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
472
Jau parakstījuši 472
9'528

Ir jāmaina likums 'Par valsts pensijām", lai darba stāžā tiktu ieskaitīts mācību laiks dažādās mācību iestādēs, arī ja iepriekš nav iegūta vidējā izglītība.

Tāpēc ir jāgroza likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 1. punkta 4. apakšpunkts, nosakot, ka līdz 1990. gada 31. decembrim, apdrošināšanas stāžam tiek pielīdzināts arī mācību laiks augstākajās mācību iestādēs un citās mācību iestādēs. Savukārt vārdus "pēc vidējās izglītības iegūšanas" vajadzētu aizstāt ar kādiem objektīviem kritērijiem. Piemēram, nosakot apgūstamos priekšmetus un nosakot, ka šī norma ir piemērojama pēc pamatizglītības iegūšanas.

Līdz ar to pensija tiks aprēķināta taisnīgi. Jo cilvēki, kas beidza profesionāli tehniskās skolas, ātrāk sāka strādāt un maksāja nodokļus. Daudzi cilvēki mācījās vakarskolās un saņēma diplomus pēc arodskolu beigšanas. Tas nav taisnīgi, ka tikai vidusskolu beidzējiem mācības ieskaita darba stāžā, bet arodskolu beidzējiem neieskaita arī tajā gadījumā, kad viņi ieguva vidējo izglītību pēc arodskolas beigšanas.