Pārstāvis: Roberts MatulisPublicēta: 10. Feb (2022)

DIENESTA ZEMESSARDZĒ PIELĪDZINĀŠANA C DAĻAS KURSIEM AUGSTSKOLĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
256
Jau parakstījuši 256
9'744

Iniciatīvas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju iestāšanos Zemessardzē, kā arī piedāvāt augstskolu studentiem brīvās izvēles kursu jeb t.s. C daļas kursu vietā alternatīvu mūžizglītības risinājumu, kas veicina personības izaugsmi, kā arī sabiedrības un valsts drošības un aizsardzības spējas.

Lai īstenotu iniciatīvu, ir nepieciešams grozīt Augstskolu likumu, tajā pēc būtības nosakot, ka studējošiem zemessargiem ir tiesības pielīdzināt dienestu Zemessardzē C daļas kursam izvēlētajā studiju programmā.

Iniciatīva pozitīvi ietekmēs gan studējošos, gan sabiedrību kopumā. Studentiem būs iespēja samazināt studiju maksu proporcionāli kredītpunktu skaitam, turklāt saņemt kvalitatīvu apmācību Zemessardzē. Piemēram, uzsākot dienestu, zemessargs apgūst pamatapmācību: ieroču mācību, pirmo medicīnisko palīdzību, militāros sakarus, topogrāfiju, ierindas mācību, reglamentus, lauka kaujas iemaņas, izdzīvošanu un nodaļas-vada līmeņa taktiku. Pēc pamatapmācības apgūšanas zemessargam ir iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, piedaloties kursos, kas dod iespēju saņemt nākamo dienesta pakāpi. Savukārt sabiedrība iegūs vairāk patriotisku, zinīgu un motivētu iedzīvotāju, kuri brīvajā laikā kalpos mūsu valstij, stiprinās tās drošību un aizsardzības spējas.