Pārstāvis: Rihards FreidenfeldsPublicēta: 23. Mar (2023)

DOSIM IESPĒJU UKRAIŅIEM SAGLABĀT PILSONĪBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
328
Jau parakstījuši 328
9'672

Ko MĒS mainīsim ar šo iniciatīvu? Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ, savu valsti nācies pamest vairākiem miljoniem Ukrainas iedzīvotāju, no kuriem Latvijā savas drošās mājas raduši vairāki desmiti tūkstošu. Karadarbība ilgst jau vairāk kā gadu, kuras laikā Latvija un tās iedzīvotāji ir pauduši visciešāko atbalstu Ukrainas tautai. Esam šo laiku pavadījuši kopā pārdzīvojumos, kā arī esam iemācījušies saklausīt līdzcilvēkus un iedziļināties dažkārt mums šķietami vismaznozīmīgākajos, bet citiem tik ļoti aktuālos jautājumos. Ukraiņus savās mājās esam uzņēmuši ar atvērtām sirdīm. Arī ukraiņi Latviju vēlas saukt par pilntiesīgām mājām – tieši tādēļ, parakstot šo iniciatīvu, mēs dosim iespēju ukraiņiem ciešāk integrēties mūsu sabiedrībā, lai pēc pāris gadiem viņiem būtu iespēja iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas ceļā, vienlaikus saglabājot arī Ukrainas pilsonību.

Kā MĒS īstenosim piedāvātās pārmaiņas? Šobrīd Pilsonības likuma 12. pantā noteikts – ja Latvijas pilsonībā uzņem Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsoni, Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas, Jaunzēlandes pilsoni vai tādas valsts pilsoni, ar kuru Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu, tad viņš vai viņa ir tiesīga saglabāt attiecīgās valsts pilsonību. Lai minēto valstu pilsoņiem varētu pievienoties arī Ukrainas pilsoņi, nepieciešams veikt Pilsonības likuma grozījumus, kas ļautu Ukrainas pilsoņiem saglabāt Ukrainas pilsonību pēc naturalizēšanās Latvijā, neuzliekot par pienākumu tiem iesniegt atteikumu no Ukrainas pilsonības.

Ko MĒS kā sabiedrība iegūsim no šim pārmaiņām? Tāpat kā Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, arī ukraiņi ir spiesti to izcīnīt no jauna. Dodot iespēju Latvijā dzīvojošajiem Ukrainas pilsoņiem pēc naturalizācijas saglabāt Ukrainas pilsonību, Latvijas sabiedrība iegūs sevis papildinājumu – valstij lojālus un uz līdzīgām vērtībām balstītus pilsoņus, kuri būs pārvarējuši naturalizācijas pārbaudījumus, pārzinās kā Latvijas vēsturi un likumus, kā arī mūsu kultūru un valodu. Šis vismaz piecu gadu ilgais ceļš līdz naturalizācijas pārbaudījumam motivētu ukraiņus aizvien ciešāk integrēties Latvijas sabiedrībā, dibināt uzņēmumus, radīt darba vietas, attīstīt ekonomiskos sakarus, bagātināt kultūru un uzlabot demogrāfisko situāciju valstī, jo tam būs redzams loģisks turpinājums – saņemt iespēju būt daļai no Latvijas, vienlaikus nezaudējot saikni ar savu dzimteni. Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību. Ukraiņi ir izteikuši nepārprotamu vēlmi šos principus dalīt ar mums. Mums jādod iespēja gan pašiem sev, gan arī ukraiņu draugiem nezaudēt šo ciešo vēlmi pēc integrācijas Eiropā.