Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Edgars JonaitisPublicēta: 24. Jul (2023)

DROŠS CEĻŠ TĒRVETES IELĀ GĀJĒJIEM JELGAVĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

400
587
Jau parakstījuši 587

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI JELGAVAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Rosinu radīt drošāku vidi gājējiem un velosipēdistiem, kā arī uzlabot ceļa infrastruktūru Jelgavā.

Tāpēc piedāvāju sekojošo. 1. Izveidot gājēju un velo ceļu Tērvetes ielā posmā no pilsētas robežas līdz Baložu ielas krustojumam (pie Top veikala), kas ir aptuveni 3,27 km garš. Ieteicams nodrošināt barjeras, kas atdalītu velosipēdu ceļu no gājēju ietves, lai palielinātu drošību un samazinātu negadījumu risku. 2. Ierīkot apgaismojumu visā šajā posmā, izmantojot mūsdienīgas un efektīvas gaismas sistēmas. Ļoti vēlams, lai apgaismojums neradītu gaismas piesārņojumu un nebūtu pārāk spožs, taču nodrošinātu pietiekamu apgaismojumu, lai gājējiem un velosipēdistiem būtu laba redzamība un palielinātos drošība tumšajā laikā. 3. Nodrošināt atbilstīgu zīmju un marķējumu sistēmu, kas informētu par gājēju un velosipēdu ceļa daļu, ceļu satiksmes noteikumiem un drošības norādēm. Ieteicams izmantot krāsainus atzīmējumus un skaidri redzamas zīmes, lai palīdzētu ceļa lietotājiem pareizi orientēties un samazinātu sadursmju risku. 4. Attiecīgajās vietās sakārtot pārejas ar zīmēm un papildus drošības elementiem, lai veicinātu drošu un vieglu pāreju gājējiem un velosipēdistiem.

Kāpēc sabiedrībai būtu jāatbalsta šī iniciatīva? 1. Iedzīvotāju drošībai. Uzlabojot ceļa infrastruktūru, mēs būtiski palielinātu gājēju un velosipēdistu drošību, samazinot negadījumu risku šajā konkrētajā posmā. Ne mazāk svarīga ir droša pārvietošanās bērniem un ģimenēm. Tas radītu drošu maršrutu no mājām uz skolu, parkiem un citām ģimenes aktivitāšu vietām. Bērni un viņu vecāki būtu mierīgāki, zinot, ka ceļa infrastruktūra ir piemērota un droša viņu ikdienas kustībai. 2. Ilgtspējīgai mobilitātei. Kvalitatīva gājēju un velo infrastruktūra veicinās aktīvu mobilitāti. Tas veicina veselīgus ieradumus, samazina transporta emisijas un veicina videi draudzīgu pilsētas attīstību. 3. Tūrismam un atpūtai. Sakārtojot šo posmu, mēs radīsim patīkamāku un drošāku vidi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan potenciālajiem tūristiem. Tas veicinās tūrisma potenciāla attīstību Jelgavā un radīs iespējas vairāk izmantot gājēju un velo transportu atpūtai un brīvā laika pavadīšanai. 4. Mājokļu vērtībai. Labi sakārtota ceļa infrastruktūra, kas veicina drošību un ilgtspējīgu mobilitāti, palielina dzīvojamo rajonu pievilcību. Tas varētu ietekmēt mājokļu vērtību paaugstināšanos un veicinātu investīcijas pilsētā. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI JELGAVAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI BEIGĀS PĒC LIKUMA NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ TRAUCĒS SAPRAST, KĀDS IR REĀLAIS ATBALSTĪTĀJU SKAITS.