Pārstāvis: Vija RozenbahaPublicēta: 28. Jul (2015)

DUBULTPILSONĪBA VISIEM LATVIEŠIEM UN LĪVIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
83
Jau parakstījuši 83
9'917

Vācam parakstus par izmaiņām Pilsonības likumā un citos normatīvajos aktos, kas dos iespēju visiem latviešiem un līviem, kas pārvalda latviešu valodu, dubultpilsonības iespēju ar jebkuru valsti! Uz doto brīdi Pilsonības likums atļauj dubultpilsonību ar jebkuru valsti tikai latviešu trimdiniekiem un viņu pēctečiem, kas nav paguvuši atgriezties Latvijā līdz valsts neatkarības atjaunošanas dienai. Kā arī nepilngadīgie bērni līdz 18 gadiem var būt jebkuras valsts pilsoņi. Latviešiem, kas ir dzimuši un dzīvojuši Latvijas teritorijā padomju okupācijas laikā un viņu pēctečiem, ir atļauta dubultpilsonība ar ļoti šauru valstu loku – no 231 pasaules valstīm ar 38. Rezultātā tūkstošiem (!) latviešu, kas pārcēlušies dzīvot, mācīties vai strādāt uz ārzemēm no Latvijas un ieguvuši šo valstu pilsonības, jau ir atņemta Latvijas pilsonība jeb saņēmuši draudu vēstules no valsts iestādēm par Latvijas pilsonības atņemšanu. Nevar pieteikties Latvijas pilsonībai arī ES un NATO valstu pilsoņi, ja ir pagājuši vairāk nekā 5 gadi kopš viņiem ir atņemta Latvijas pilsonība.

Lai ļautu visiem latviski runājošiem latviešiem un līviem dubultpilsonību ar jebkuru valsti, ir jāveic izmaiņas Pilsonības likumā un citos normatīvajos aktos.

Sabiedrībai būs vairāki labumi: 1. Tiks atjaunots taisnīgums, jo tad visi latvieši un līvi būs vienlīdzīgi likuma priekšā. 2. Tūkstošiem latviešu un līvu tiks atjaunota Latvijas pilsonība. Viņi varēs brīvi apciemot savus radus Latvijā, neprasot tam vīzas un neuzrādot uz robežas apliecinošus dokumentus par vēlāku izbraukšanu no Latvijas. 3. Atļaujot dubultpilsonību visiem latviešiem, viņi, ja vēlēsies, varēs atgriezties uz dzīvi Latvijā. Tagad viņiem tas ir liegts, ja ir neatļautās valsts pilsonība.

Pievienots dokuments

00000_Mana.balss.lv-Pilsoniba.pdf (atvērt)