Pārstāvis: Jānis KuzinsPublicēta: 19. Jan (2018)

EIROPAS DIENU NOTEIKT PAR BRĪVDIENU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
150
Jau parakstījuši 150
9'850

Šobrīd Latvijā Eiropas Diena jeb 9.maijs ir atzīmējamā diena, bet pamatojoties uz Eiropas Parlamenta 2017. gada 12. decembra rezolūciju par 2017. gada ziņojumu par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā Eiropas Parlaments nacionālos Parlamentus rekomendē šajā dienā noteikt brīvdienu un noteikt to par Svētku dienu. Kā pamatos Rezolūcijā, tas stiprinās Eiropas vienotību un saliedētību ar vienotu brīvdienu. Arī jāatzīmē, ka pašas Eiropas Dienas jeb Šūmana deklarācijas gadadienai veltīta diena radās, kā simbols tam ka Eiropā ir iestājies miers un jādara viss iespējamais, lai neatkārtotos karš. Daudzām Eiropas Tautām, šī diena ir arī Uzvaras diena pār nacismu un fašismu, kas nav pretrunā ar citu šīs dienas simbolu.

Ar Grozījumiem likumā Par Svētku, atceres un atzīmējamām dienām Saeimā, pārceļot Eiropas dienu no atzīmējamām dienām uz Svētku dienām.

Pēc Breksita, Nacionālistu nākšanas pie varas daudzās ES valstīs un neskaidras ES nākotnes - eiropiešiem ir atkal jāapvienojas miera un labklājības vārdā, nosakot vienotu brīvdienu. Latvija varētu būt pirmā, kas šādu soli sper, rādot piemēru citām valstīm, kas baidās iet vienotas Eiropas virzienā.

Pievienots dokuments

getDoc.pdf (atvērt)