Pārstāvis: Erlends GeruļskisPublicēta: 15. Sep (2022)

PAR LOĢISKĀKU ELEKTROENERĢIJAS UZSKAITES SISTĒMU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
760
Jau parakstījuši 760
9'240

Ja valsts tiešām grib, lai iedzīvotāji aktīvi atsauktos aicinājumam stiprināt savu un valsts enerģētisko drošību mājsaimniecību un uzņēmumu līmenī, tad ir nepieciešama loģiskāka attieksme pret tiem cilvēkiem, kas iesaistās valsts enerģētikas neatkarības nodrošināšanā. Līdz ar šovasar veiktajiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā mājsaimniecībās saražotās elektroenerģijas neto uzskaites periods sākas 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā. Proti, tas ir pavirzīts par mēnesi atpakaļ gada tumšajā periodā. Šis grozījums varbūt ir izdevīgs valsts pusei, tomēr ne tiem, kuri ir atsaukušies aicinājumam uzstādīt saules paneļus – šiem cilvēkiem mazinās atdeve no veiktā ieguldījuma. Attiecīgi mazinās arī jēga jaunu saules paneļu uzstādīšanai un ticamība valsts aicinājumiem to darīt.

Lai atjaunīgās enerģijas regulējumu grozījumi būtu izdevīgi ne tikai valsts puses grāmatvežiem, bet arī šo tehnoloģiju lietotājiem, kuri ir atsaukušies valsts aicinājumam stiprināt savu un valsts enerģētisko neatkarību, aicinu atcelt 14.07.2022. veiktos grozījumus Elektroenerģijas tirgus likuma 30.1 pantā un atjaunot bijušo regulējumu – ka neto uzskaites periods sākas 1. aprīlī un beidzas nākamā gada marta pēdējā dienā. Protams, vēl godīgāk būtu noteikt, ka neto uzskaites periods sākas 1. maijā un beidzas nākamā gada aprīļa pēdējā dienā. Tas būtu jau uzlabojums, un aicinu parlamentu arī tādu apsvērt, tomēr nekādā ziņā ne pasliktināt līdzšinējo uzskaites kārtību un enerģētiskajai drošībai svarīgo sistēmu, kā tas diemžēl ir noticis līdz ar nesenajiem grozījumiem.

Līdz ar šo pārmaiņu iedzīvotājiem būs stingrāka pārliecība, ka valsts aicinājums uzstādīt atjaunīgās enerģijas tehnoloģijas ir nopietni domāts. Jo būs taisnīgāka elektrības rēķinu apmaksa, izmantojot par patērētāja līdzekļiem uzstādītās zaļās enerģijas ražošanas iekārtas potenciālu. Saules paneļi sāk enerģijas adekvātu ražošanu aprīlī–maijā, bet pēc esošā regulējuma izmaiņām daļa no uzkrātās elektroenerģijas praktiski tiek uzdāvināta Latvenergo.