Pārstāvis: Jānis KuzinsPublicēta: 10. Apr (2016)

ES-ASV-KANĀDAS TTIP UN CETA LĪGUMUS NODOT TAUTAS NOBALSOŠANĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
268
Jau parakstījuši 268
9'732

ES-ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu jeb (TTIP) īpaši aizsargās ASV investoru tiesības Eiropā un Latvijā un faktiski nenotiks tirgus liberalizācija, bet Eiropā un Latvijā tiks aizsargāti ASV invetori un viņu aizstāvība notiks ASV šķīrējtiesās, kuru lēmumu būs jāizpilda Eiropas un Latvijas iestādēm, jeb ASV tiesību sistēma prevalēs pār Latvijas un ES sistēmu attiecība uz naudas ieguldītājiem no ASV. TTIP līdz ratifikācijai ir slepens, bet tas ietekmēs gan Latvijas uzņēmēju, lauksaimnieku un iedzīvotāju neatkarību un ASV investoriem būs īpašas privilēģijas nodarboties ar biznesu Latvijā, daudz labākas nekā Latvijas pilsoņiem. Piedāvāju arī iepazīties ar PAR un PRET saitēm izvērtēšanai: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_lv.htm https://stop-ttip.org/parakstiet/

ES-ASV Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības līgumu jeb (TTIP) ar Saeimas lēmumu nodot Tautas nobalsošanai, jo līgums ietekmē Latvijas un Eiropas Savienības ekonomisko, drošības un katra pilsoņa neatkarību. ASV investoru tiesības var izrādīties lielākas, nekā ar vietējo kapitālsabiedrību tiesības un visdažādākie ASV šķīrējtiesneši var iznīcināt jau tā vājo Latvijas vietējo ražotāju.Līdzīgi, kā Nīderlade arī Latvijai ir jādomā šo līgumu atslepenot un nodot Tautas nobalsošanā, lai iedzīvotājiem būtu izpratne kādas īpašas privilēģijas saņem ASV investori.

Sabiedrībai, būs iespēja pašiem izlemt vai piekrist šādu TTIP līgumu slēgt un iepazīties ar to pirms tas ir stājies spēkā, jo līguma slepenība nav pieļaujama. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un iedzīvotajiem ir tiesības zināt, kādās nopietnas saistības Latvijas Republika uzņemās un tās nevar uzņemties slepus un ja tās ir nopietnas saistības, kā TTIP tad tās ir jānodod izlemšanai referendumā jeb Tautas nobalsošānā.